Asiantuntijasta kirjailijaksi

Oletko tietyn alan asiantuntija ja haluat jakaa erityisosaamisesi aiheesta muiden kiinnostuneiden kanssa? Haluatko kertoa omista elämänkokemuksistasi ja antaa samalla hyödyllistä tietoa muille samassa tilanteessa oleville?…

Tietokirjallisuus on Suomessa suosittu kirjallisuuden laji: noin 70 % vuosittaisista uusista julkaisuista on tietokirjallisuutta. Tietokirjat sisältävät nimensä mukaisesti faktatietoa ja ovat näin vastakohta fiktiiviselle kaunokirjallisuudelle. Suomen tietokirjailijat ry jakaa tietokirjalliset teokset seitsemään alalajiin: tutkimuskirjallisuus, hakuteokset, oppaat, oppimateriaalit, yleinen tietokirjallisuus, lasten ja nuorten tietokirjallisuus sekä mielipidekirjallisuus.

Tietokirjallisuus on laaja ja jatkuvasti hyvin menestyvä kirjallisuuden laji, sillä ihan jokaisesta aiheesta voi jakaa omat oppinsa ja kokemuksensa – ja lähestulkoon kaikille aiheille löytyy myös omat lukijansa. Olipa kyse yleisesti kiinnostusta herättävistä, ajankohtaisesti tärkeistä aiheista tai marginaalisista ja pienelle yleisölle kohdistetuista teemoista, on jokaisella teoksella oma lukijakuntansa. Tiedonhaku on helpottunut viime vuosina huomattavasti internetin johdosta, mutta uteliaisuutta ja mielenkiintoa uusia asioita kohtaan eivät aina tyydytä internetin hakukoneiden tuomat vastaukset. Lukijat tarttuvat erityisen kiinnostavan aiheen kohdalla mielellään tietokirjaan, jossa asiaan on paneuduttu kunnolla.

Useat kirjailijat valitsevat omakustantamisen tietokirjalleen, sillä tietokirjojen kohderyhmä on helposti määriteltävissä aiheen mukaan ja näin ollen myös hyvin tavoitettavissa. BoD:n kautta julkaistaan runsaasti tietokirjallisuutta ja aiheita löytyy aivan laidasta laitaan, muun muassa työn johtamisen oppaista ohjelmointiin, käsityökirjoihin, kasvatusoppaisiin ja matkakertomuksiin.

Oletko sinä tietyn aiheen asiantuntija ja haluat, että muut aiheen parissa työskentelevät voivat hyötyä osaamisestasi? Oletko käynyt unohtumattomalla matkalla ja haluat kertoa parhaat vinkkisi samaan kohteeseen suuntaaville? Tai oletko kokenut jotain elämääsi mullistanutta ja haluat jakaa henkilökohtaiset kokemuksesi ja antaa näin vertaistukea samassa tilanteessa oleville? Kokoa oppisi, vinkkisi ja tarinasi kirjan muotoon ja julkaise oma tietokirjasi.

 

Näin pääset alkuun

Vaikka tietokirjallisuus on laaja käsite, on tietokirjan käsikirjoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa yhteneväisiä seikkoja, jotka kannattaa ottaa huomioon. Jokainen tietokirja perustuu faktatietoon ja lukija odottaa kirjailijalta kyseisen alan asiantuntijuutta joko koulutuksen, työn tai kokemusten perusteella. Paneudu siis aiheeseen huolella, tee taustatutkimusta tarvittaessa ja mieti tarkkaan, mitä haluat lukijan oppivat kirjasi avulla.

Miksi haluat julkaista kirjan?

Kysymys kuulostaa ehkä turhalta: onhan kirjan julkaiseminen kirjailijan mielestä aina hyvä idea. Mutta oletko ajatellut kirjan julkaisua alkuperäistä ideaa pidemmälle? Miksi juuri sinun kirjasi sisältämän tiedon on tultava julki ja mitä uutta se tuo kirjamarkkinoille?

Ennen julkaisua on tärkeää selvittää, mitä kyseisestä aiheesta on mahdollisesti jo julkaistu. Mieti aiheeseen sopivia hakusanoja ja etsi näiden avulla jo julkaistuja tietokirjoja verkkokirjakaupasta. Onko aihetta käsitelty aiemmissa julkaisussa? Jos ei ole, hyvä niin! Olet löytänyt markkinaraon ja voit tuoda kirjasi avulla täysin uutta tietoa kirjamarkkinoille. Jos aiheesta löytyy jo muita julkaisuja, voit löytää markkinaraon tarkentamalla aihetta entisestään ja käsitellä sitä uudesta kulmasta. Kirjasi on erotuttava joukosta: sinun on pystyttävä kertomaan lukijalle, mikä tekee sinun kirjastasi erikoisen ja ainutlaatuisen ja miten se eroaa muista saman aiheen teoksista.

Lukijalle tärkeä aspekti on myös kirjan uskottavuus. Oletko kirjan käsittelemän aiheen asiantuntija? Jos olet, kuvaile osaamisesi tausta kirjailijaesittelyssä ja kerro esimerkiksi koulutuksestasi ja työkokemuksestasi alalla. Jos et ole, mikä tekee sinusta kykeneväisen kirjoittamaan aiheesta uskottavasti? Perustele osaamisesi ja kerro lukijalle, miksi hänen tulisi luottaa sinun teoksesi sisältöön.

Aseta tavoitteita

Ennen kuin aloitat käsikirjoituksen työstämisen, on tärkeää miettiä kirjan tarkoitusta. Kenelle kirjasi on suunnattu ja mitä lukijan on tarkoitus oppia teoksestasi? Mitä valmiuksia lukijalle kertyy lukukokemuksen aikana ja mitä hyötyä sisällöstä on kohderyhmälle? Tietokirjan kirjoittaminen voi olla hankalaa siinä mielessä, että asiantuntijana sinulla on paljon jaettavaa ja kerrottavaa: jos sinulla ei ole alusta saakka selkeää suunnitelmaa ja tavoitteita, voi hyvin olla, että kerronta ei ole selkeästi maaliin johtavaa vaan lähtee helposti sivuraiteille, jolloin tekstistä voi tulla epäselvää ja hankalaa.

Tee lista niistä seikoista, jotka haluat ehdottomasti lisätä kirjaasi ja suunnittele, miten rakennat tekstin johdonmukaisesti kaikki teemat silmällä pitäen. Käsikirjoitusta työstäessä voi toki myös käydä niin, että kerronta lähtee toiseen suuntaan kuin alun perin olit suunnitellut ja painopiste siirtyy. Tämä ei missään nimessä ole ongelma, kunhan työstät suunnitelmasi vastaamaan uutta kerronnan suuntaa ja jatkat suunnitelmasi mukaisesti.

Kenelle kirjasi on suunnattu?

Kirjan ainutlaatuisuus ja erikoisuus sekä tavoitteesi auttavat sinua määrittämään, kuka voisi olla kiinnostunut lukemaan kirjasi. Oikea lukijakunta löytyy lähes luonnostaan, kun teoksen tarkka aihe ja sisällön tuoma hyöty on kartoitettu: voit näiden perusteella miettiä kenellä on tarvetta siihen tietoon, jonka välität kirjasi kautta. Kohderyhmä vaikuttaa suuresti myös esimerkiksi kirjoitustyyliin ja markkinointiin.

 

Kirjan toteutus

Kun olet rajannut kirjasi aiheen, määritellyt kohderyhmäsi ja tehnyt kirjoitussuunnitelman, on aika aloittaa käsikirjoituksen työstäminen. Luota tässä projektin vaiheessa omaan asiantuntemukseesi ja kokemuksiisi, mutta älä epäröi hakea vaikutteita ja vahvistavaa tietoa muista lähteistä tarvittaessa.

Taustatutkimus: vahvista faktat

Tietokirjailijana sinulla tulee luonnollisesti olla vahva tuntemus aiheesta, josta olet päättänyt kirjoittaa. Sisällön uskottavuus ja todenmukaisuus ovat välttämättömiä kirjan menestyksen kannalta ja sinun tehtäväsi on osoittaa lukijalle, että olet luottamuksen arvoinen. Parhaiten se onnistuu, kun jaat omaan asiantuntijuuteesi perustuvaa, aiheeseen liittyvää perustietoa ja vahvistat tiedon tutkimusten, muiden teosten ja faktojen avulla. Sekä aiheen ja sen taustan kartoittamisen että käsikirjoituksen kirjoittamisen kannalta on suositeltavaa lukea muita teoksia – niin aiheeseen liittyviä kuin muitakin tietokirjoja. Ne antavat sinulle tarvittavia faktoja, uusia ajattelutapoja sekä ideoita ja inspiraatiota kirjan rakenteeseen ja tyyliin liittyen.

Muista kuitenkin, että kirjasi on oma teoksensa ja sen on tarkoitus tuoda markkinoille uutta tietoa. Keskity taustatietoihin, tutkimuksiin ja vahvistuksiin aiheen perustiedoissa. Kun esittelet osuuden, joka sisältää sinun tuomasi kulman aiheeseen, on parasta luottaa omaan asiantuntijuuteesi ja tuoda esiin se, mikä tekee sinun kirjastasi ainutlaatuisen. Ehkä juuri tätä uniikkia sisältöä käytetään tulevaisuudessa uuden julkaisun taustatietona!

Kun käytät teoksessasi ulkopuolisia faktoja ja tutkimuksia, ne on merkittävä ja vahvistettava. Helpoiten teet tämän lisäämällä lähdeviitteet joko suoraan kyseisen tekstikohdan jälkeen suluissa tai sivun alalaitaan allekkain. Kerro mahdollisimman tarkasti miltä verkkosivulta, mistä teoksesta tai tutkimuksesta olet saanut tietosi. Vain lisäämällä lähdeviitteet ovat käyttämäsi tiedot relevantteja ja uskottavia. Myös tekstissä käyttämäsi sitaatit on merkittävä selkeästi, muussa tapauksessa voit syyllistyä plagiointiin.

Lisätietoa tekijänoikeuksista ja sitaattien käytöstä löydät tekijänoikeusjärjestö Kopioston tietopaketista .

Rakenne luo selkeyttä kirjailijalle ja lukijalle

Myös tietokirjoissa on tärkeää miettiä rakennetta ja sitä, että aihe on esitelty sekä selkeästi että mielenkiintoa herättävällä tavalla. Suunnittele tekstin jako kappaleisiin niin, että rakenne on johdonmukainen ja jokainen kappale seuraa punaista lankaa: lukijan on pysyttävä kärryillä alusta loppuun ja hänelle on annettava riittävästi taustatietoa kaikkien asiayhteyksien ymmärtämiseen. Rakenteen ja kappalejaon luomisesta on paljon hyötyä myös sinulle: suunnitelma auttaa sinua pysymään raiteilla ja pitämään mielessä ne aiheet, jotka olet suunnitteluvaiheessa määritellyt kirjallesi.

Voit jäsennellä sisällön karkeasti kolmeen pääosioon: johdanto, asiateksti, yhteenveto. Jaa tekstisi ensin osioihin ja mieti sen jälkeen osioihin sisältyvät pääpisteet, joista rakentuvat kappaleet. Suunnittele, mitä haluat kertoa jokaisessa kappaleessa ja kirjoita aiheet ylös muutaman lauseen tai avainsanojen avulla. Näin saat hyvän yleiskatsauksen tekstin jäsentelystä sekä siitä, mitä puuttuu tai mitä voi poistaa. Jatka suunnittelua alaotsikoiden avulla, jotka jakavat pääotsikot edelleen tarkempiin osioihin. Sekä pää- että alaotsikot tulee nimetä ilmaisuvoimaisesti niin, että lukijalle selviää heti kappaleen sisältö. Niiden avulla luot myös kirjasi sisällysluettelon, joka lisätään kirjan alkuun julkaisuvaiheessa.

Löydä oma kirjoitustyylisi

Kirjan kirjoitustyylin tulee sopia aiheeseen, kohderyhmälle ja sinulle kirjailijana. Inspiraatiota ja yleisiä käytäntöjä löydät muista saman aihepiirin tietokirjoista – yhdistämällä niitä omaan henkilökohtaiseen kirjoitustyyliisi luot ainutlaatuisen kirjoitusasun. On myös tärkeää miettiä kirjan kohderyhmää kirjoitustyylissä: kenelle kirja on suunnattu ja miten kyseistä lukijakuntaa voi parhaiten puhutella? Kuinka paljon mahdollisilla lukijoilla on pohjatietoa aiheesta? Onko parempi olla asiallinen vai voiko kielellä myös leikitellä? Määrittelemällä kohderyhmäsi tarkoin voit suunnitella kirjoitustyylisi ja miettiä, mistä perspektiivistä ja minkälaisella kielellä kirjoitat. Ajattele siis lukijan kannalta, miten sanomasi välittyy parhaiten ja esitä asiasi sen perusteella määritellyllä tyylillä.

Aiheeseen ja kohderyhmälle soveltuva kirjoitustyyli toimii kuitenkin vain, jos kirjoitat myös itsellesi sopivalla tavalla. Ole oma itsesi ja luonnollinen, älä käytä vaikeita sanoja jos olet niiden merkityksestä epävarma äläkä matki muiden kirjoitustyyliä. Uskottavuus välittyy asiasisällön lisäksi  kirjoitustyylin kautta. Kirjailijana haluat erottua joukosta ja sen teet parhaiten luomalla mielenkiintoisen sisällön lisäksi oman äänen ja tyylin.

Uskottavuuteen vaikuttaa vahvasti myös oikeinkirjoitus. Varsinkin tietokirjailijana haluat antaa kirjastasi ammattimaisen vaikutelman ja yksi peruspilareista on virheetön teksti. Käytä mielellään ammattimaisen kustannustoimittajan palveluita ja varmista, etteivät kieliopilliset tai välimerkkivirheet heikennä uskottavuuttasi asiantuntijana.

Markkinointi

Mitä tarkemman kohderyhmän luot kirjallesi julkaisuprojektin alussa, sitä jouhevammin voit suunnitella muita tärkeitä projektin vaiheita – esimerkiksi markkinointia. Olet määritellyt ja rajannut kirjasi aiheen tarkasti ja se auttaa sinua valitsemaan sopivat markkinointikanavat. Ilmestyykö tietokirjasi aiheeseen liittyviä lehtiä? Löytyykö aiheesta kiinnostuneille tapahtumia, järjestöjä tai verkkosivuja? Tarkasti rajatun aiheen suurin hyöty on se, että voit helposti löytää ne kanavat, joiden kautta löydät varmimmin juuri sinun kirjastasi kiinnostuneita lukijoita. Monipuolista lisätietoa kohderyhmän määrityksestä ja mahdollisista markkinointitoimenpiteistä löydät täältä .


P.S. Voisitko hakea projektillesi apurahaa?

Kirjan kirjoittaminen on aikaa vievää puuhaa, tietokirjan kirjoittaminen vaatii myös paljon taustatyötä. Erilaiset apurahat ovat mahdollisuus rahoittaa kirjoitus- ja julkaisutyötä. Lue täältä miten teet ammattitaitoisen apurahahakemuksen.

Vastaa

*Pakolliset kentät