Tavoitteena ympäristöystävällisin kirjapaino

Miten ympäristöystävällistä kirjojen paino voi oikeastaan olla? Tämä artikkeli kertoo siitä, millaisia muutoksia olemme tehneet, jotta kirjanvalmistuksemme olisi ekologisesti mahdollisimman kestävää, mitä mahdollisuuksia parhaillaan selvittelemme…

06.07.2020 · Saara Golombek Kirja-ala · Yleinen

Haluamme omistaa tämän artikkelin aiheelle ekologinen kestävyys BoD:lla. Olemme hiljattain tehneet muutoksia, joiden ansiosta kirjapainomme toimii nyt entistä kestävämmin. Suuntaamme tässä katseen siihen, mitä olemme jo tehneet, mitä on tulossa ja mitä muutoksia on tekeillä.

TARVEPAINATUS eli PRINT-ON-DEMAND

Tarvepainatus perustuu siihen, että kirjoja valmistetaan vain haluttu ja tarvittava määrä – sen verran kuin lukijat niitä ostavat. Näin estetään se, että kirjoja valmistettaisiin liikaa, jolloin niitä joudutaan varastoimaan tai myymään alihintaan. Jos ylimääräiset kirjat eivät alhaisesta hinnasta huolimatta mene kaupaksi, ne hävitetään. On ekologisempaa painaa kirjoja vain kysynnän mukaan kuin kerrallaan jokin erä, joka pitää sitten saada myydyksi. Liiketoimintamallimme perustana on resursseja säästävä tuotanto, mistä syystä kestävyys on koko organisaatiolle erittäin tärkeä asia. Kehitämme kirjapainoamme jatkuvasti, askel askeleelta, kohti yhä parempaa ekologista kestävyyttä. Se merkitsee, että meidän on yhdistettävä taloudellinen toiminta ja ympäristötietoisuus.

Joidenkin parannusten tekeminen on helpompaa kuin toisten. Helposti tehtävät muutokset voimme panna toimeen nopeammin kuin toiset, monimutkaisemmat. Valitettavasti prosessin jokaisen osatekijän muuttaminen ei nimittäin onnistu ilman suuria ponnistuksia. Tämä johtuu siitä, että kirjanvalmistusprosessi on monimutkainen ja koordinoitu prosessi ja useisiin muutoksiin tarvitaan intensiivistä tutkimusta ja prosessin jokaisen vaiheen säätämistä. Nämä eivät usein näy ensi silmäyksellä ulkopuolelta.

 

MITÄ OLEMME TÄHÄN MENNESSÄ SAANEET AIKAAN BOD:LLA?

 

BOD:N ENERGIAPOLITIIKKA

Kirjapainoprosessissa kuluu erittäin paljon energiaa. Kiinnitämme sen vuoksi huomiota tarvittavien resurssien kuten veden, energian ja ilman säästämiseen ja teemme koko ajan työtä prosessin tehostamiseksi.

Vuodesta 2014 lähtien olemme BoD:lla toimineet hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Olemme toisin sanoen pyrkineet vähentämään aikayksikköä kohden määriteltyjä hiilidioksidipäästöjä. Painomme toimii Saksassa ja olemme alkaneet toteuttaa Saksan teknisen tarkkailun keskuksen TÜV:n hyväksymää energiapolitiikkaa, joka edellyttää energiatavoitteiden vuotuista asettamista ja energiankulutuksen ja siihen liittyvien hiilidioksidipäästöjen jatkuvaa vähentämistä.

Energianhallintajärjestelmämme ja energiatietojen keruujärjestelmä mittaavat ja valvovat energian käyttöä. Energiatiimi arvioi käyttöä ja on lisäksi yhdessä kaikkien työntekijöiden kanssa vastuussa uusien energiansäästötoimien suunnittelusta ja täytäntöönpanosta. Vuonna 2019 tehtyjen toimenpiteiden johdosta tuotannon kokonaisenergiankulutus (kWh per tuhat painettua sivua) aleni edellisvuoteen verrattuna 11 prosenttia.

FSC-SERTIFIOITU PAPERI

Kaikki kirjamme on jo melkein vuosikymmenen ajan painettu FSC:n (vastuullisen metsänhoidon neuvosto) sertifioimalle FSC Mix -paperille. Se tarkoittaa, että käyttämästämme paperista vähintään 70 prosenttia on peräisin FSC-sertifioidusta metsästä korjatusta puusta tai hyväksytystä kierrätysmateriaalista ja loput enintään 30 prosenttia vastaa FSC-kontrolloidun puun standardissa määriteltyjä vaatimuksia.

Kontrolloitu puu ei saa olla

 • laittomasti hakattua,
 • lähtöisin sellaiselta alueelta, jolla loukataan perinteisiä oikeuksia tai kansalaisoikeuksia,
 • korjattu sellaisesta metsästä, jossa metsätalous uhkaa merkittäviä suojeluarvoja,
 • lähtöisin sellaiselta alueelta, jolla luonnonmetsää on hakattu viljelymetsän tai muun korvaavan maankäyttömuodon tieltä,
 • sellaista, jonka perimää on muunneltu geenitekniikan keinoin.

 

Jos haluat asiasta lisää tietoa, klikkaa tästä.

KONEET JA LAITTEET

Kun meidän on hankittava uusia koneita tai laitteita, pidämme etusijalla sellaisia, jotka ovat energian ja raaka-aineiden käytön suhteen tehokkaita. Aikaa myöten näin säästyy resursseja, ja koneet kestävät pitkään.

Emme kuitenkaan ajattele ympäristöä vain kirjojen painossa. Viime vuonna vaihdoimme kaksi lähetyksiin liittyvää raaka-ainetta:

RUOHOA PUUN SIJAAN

Tähän asti pakkaukset, joissa kirjat lähetetään, on valmistettu puun ja kierrätyspaperin seoksesta. Vuonna 2019 panimme pystyyn projektin pakkausten uusimiseksi, ja jo samana vuonna saatoimme korvata vanhat pakkaukset uusilla. Siitä lähtien olemme käyttäneet kirjapakkauksia, joista 30 % on ruohoa.

Käytämme uusia pakkauksia erityisesti pienempiin lähetyksiin, joissa ei tarvita täyteainetta. Näin resursseja kuluu vähemmän ja tuotamme sinulle loppukäyttäjänä vähemmän jätettä.

Ruohopakkauksen etuja:

 • nopeakasvuinen raaka-aine
 • vähemmän vettä ja energiaa käyttävä tuotanto
 • pienemmät hiilidioksidipäästöt
 • kemikaalittomuus
 • puuaineksen säästyminen

 

Monen mielestä ei ole järkevää, jos ruoho otetaan pelloilta, joita ei sitten voidaan käyttää muuhun. Pakkaustemme ruoho ei kuitenkaan ole peräisin rehupelloilta vaan hyödyntämättömiltä hyvitysalueilta, joilla hyvitetään toisaalla luonnon monimuotoisuudelle aiheutettuja haittoja (n.k. ”ekologinen kompensaatio”).

Isompiin paketteihin, joissa lähetämme esimerkiksi pieniä painoksia ja kirjakauppojen tilauksia, panemme täytteeksi ja pehmusteeksi kierrätyspaperia.

EI ENÄÄ MUOVISTA PAKKAUSTEIPPIÄ

Tiesitkö, että pakkausteippiä ei useimmissa kunnissa saa hävittää kartongin mukana? Vaikka kartonki kuuluu kartonkijätteeseen ja pakkausteippi yleensä sekajätteeseen, yksityistalouksissa juuri kukaan ei erottele näitä materiaaleja. Toisen uudistuksemme jälkeen erottelu ei kuitenkaan ole enää tarpeen!

Olemme korvanneet vanhan PVC- ja PP-muoveista valmistetun pakkausteipin ympäristöä säästävällä märkäliimateipillä, joka valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista. Vahva voimapaperi on sivelty toiselta puolelta kasvipohjaisella liimalla, joka tarttuu vasta joutuessaan kontaktiin veden kanssa. Näin paketti tulee erittäin varmasti sinetöidyksi ja suojatuksi säilytyksen aikana tapahtuvalta peukaloinnilta – se näkyisi välittömästi. Teippi kestää kuumaa, kylmää, likaa, valoa ja paljon muuta, ja se kestää pidemmän varastoinnin kuin tavallinen, muovinen teippi.

Kartonki on teippeineen orgaanista materiaalia ja siten biohajoava, sillä liima on pelkkää perunatärkkelystä (dekstriiniä). Niinpä pakkaus voidaan panna kartonginkeräysastiaan.

Pakkausteipin vaihdon mukavana sivuvaikutuksena on paremmasta pitävyydestä johtuva vähäisempi käyttötarve. Tähän asti jotkin paketit on pitänyt teipata moneen kertaan.

Käyttötarve on vähäisempi myös siksi, että liiman teippiin annostelee kone. Kone antaa napinpainalluksella aina samanpituisen pätkän märkäliimateippiä – kenenkään ei tarvitse annostella sitä käsin silmämääräisesti.

ONKO JOTAKIN UUTTA SUUNNITTEILLA?

Kyllä! Energiapolitiikkamme tavoitteena on kehittää painoamme koko ajan kestävämmäksi. Joka vuosi teemme suunnitelmat uusista toimenpiteistä, jotka sitten toteutamme. Projektia, joka tähtää pakkausten uusimiseen, ei monimutkaisuutensa vuoksi ole vielä saatettu loppuun. On myös muita kysymyksiä, jotka haluaisimme ottaa pohdittavaksi.

Haluamme ennen jokaista päätöstä varmistua siitä, että kirjat valmistetaan laadukkaasti jatkossakin ja että valitsemme ympäristön kannalta parhaan vaihtoehdon.

RUOHOSTA VALMISTETUT PAKETTITARRAT

Tähän asti logomme on ollut painettuna pakkausteippiin. Märkäliimateipin kanssa se ei enää onnistu. Siksi suunnitteilla on ottaa pian käyttöön ruohopaperista tehdyt tarrat. Luonnollisesti haluamme lisäksi käyttää isommissakin lähetyksissä ruohopaperista tehtyjä laatikoita.

MUOVITUS

Kirjojemme muovitus on mietityttänyt meitä jo jonkin aikaa. Käyttämämme muovi on niin kutsuttua yksikerroskalvoa, joka on helposti kierrätettävissä. Kaikki tuotannossa syntyvä leikkuujäte kierrätetään. Siitä huolimatta on aiheellista pohtia, eikö olisi parempaa vaihtoehtoa, esimerkiksi olisiko muovitus korvattavissa esimerkiksi sinetillä tai vyötteellä.

Selvitämme parhaillaan mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ennen kuin voimme tehdä päätöstä, haluamme selvittää tarkalleen, mikä olisi ympäristön kannalta järkevintä. Vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on lukemattomia eikä vain yhtä ainoaa. Jos muovituksesta vain luovutaan, muun muassa tuotannon koneita on mukautettava ja muutettava. On myös valvottava, etteivät kirjat vahingoitu kuljetuksessa. Jos muovi korvataan paperivyötteillä tai sineteillä, prosessi on sopeutettava, koneet mahdollisesti vaihdettava ja ehkä löydettävä uusia tavarantoimittajia. Paperi on myös painavampaa kuin muovi. Vyötteet siis lisäisivät kuljetuksen painoa, mikä lisäisi ajoneuvojen polttoaineenkulutusta. Kaikki nämä ovat seikkoja, jotka on otettava huomioon ja jotka vaativat paljon suunnittelua.

Testaamme parhaillaan vaihtoehtoja muovitukselle ja pohdimme, miten voisimme antaa kirjailijoille ja kustantajille mahdollisuuden itse päättää, muovitetaanko heidän kirjansa vai ei.

 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Harjoittamamme energiapolitiikan, FSC-sertifioidun paperin ja uusien koneiden ja laitteiden käytön avulla saamme askel askeleelta toteutettua hankkeemme kirjojen valmistamiseksi ympäristön kannalta mahdollisimman kestävällä tavalla. Uusien pakkausten ja ympäristöä säästävän pakkausteipin ansiosta pääsemme askeleen lähemmäs tätä tavoitetta. Mietimme myös tulevia suunnanmuutoksia, kuten ruohosta valmistettuja tarroja ja vaihtoehtoja muovisille suojakääreille.

Jos haluat lisää tietoa kirjan painamisesta BoD:lla, voit kurkistaa tästä kulissien taakse.

 

Alkuperäisen tekstin on kirjoittanut Jessica Halermöller BoD:n saksankieliseen blogiin. 

Kommenttia

 • Olen todella ilahtunut toiminnastanne kaikilta osin. Olen katsellut kauhulla perinteisiä mentelmiä myös Suomessa, sillä se tuottaa valtavat määrät turhia kirjoja, koska painatusmäärä perustuu kustantajan arvioon, joka voi olla hyvinkin virheellinen. Kierrätys ei paljonkaan asiaa korjaa ja olen lukenut, miten paljon kustantajilta menee kirjoja silputtavaksi. Tämä on yksi syy, miksi lakkasin tarjoamasta uudempia käsikirjoituksiani kustantajalle. Ongelma on vain, että ne määrittävät aika tarkoin mitä myydään ja mitä ei, eikä minulla ole mahdollisuutta paljonkaan mainostaa. Ja, anteeksi vain, teillä on valikoimassa aika ”laaduttomiakin” kirjoja. Voisiko ajatella jotain luokittelua julkaisuillenne ja mainoksia sen mukaan?

Vastaa

*Pakolliset kentät