Kerro tarina tarinastasi

Kirjan markkinoinnissa keskitytään usein mainosteksteihin, joissa teoksen aihe ja sisältö kuvaillaan lyhyesti ja ytimekkäästi mahdolliselle lukijalle. Mitä jos kokeilisitkin kirjasi mainontaa tarinankerronnan avulla?

Tarinat ovat aina kiinnostaneet ihmisiä ja ne ovat pitkän aikaa olleet ainoa tapa yhteydenpitoon ja tiedonvälittämiseen. Tiedottamisen ja yhteydenpidon muotojen edistyessä menneiden aikojen tarinat ovat edelleen jääneet elämään keskuudessamme: ne muistetaan ja niitä kerrotaan eteenpäin. Tarinoita kertovat kirjat, elokuvat, esitelmät, laulut, uutiset sekä sosiaalisen median kautta jaetut kokemukset ja tapahtumat. Riippumatta siitä, missä muodossa ja minkä kanavan kautta tarina meidät tavoittavat: taitava tarinankerronta liikuttaa ja se muistetaan.

Tarinankerrontaa käytetään paljon myös markkinoinnissa, kun tuotteita tai palveluita halutaan esitellä laajemmin ja tuoda mainontaan syvyyttä. Kirjojen markkinointiin tämä muoto sopii erityisen hyvin, sillä mainostajana toimii tarinankerronnan paras asiantuntija: kirjailija. Mainonnan asiantuntijoilla ei ole samaa fiktiivisen kirjoittamisen harjoitusta kuin kaunokirjallisuuden kirjailijoilla ja vastaavasti tietokirjan kirjoittaja voi itse parhaiten ammattitaidollaan kertoa, mitä teos pitää sisällään. Kuitenkin tarinankerronnan mahdollisuutta hyödynnetään kirjojen markkinoinnissa harvoin ja juuri siksi se voi auttaa kirjasi menestyksessä.

Tarinan markkinoiminen tarinalla on taito, joka sinulla kirjailijana on jo olemassa. Hyödynnä siis asiantuntemustasi ja koukuta lukijat herättämällä heissä toisenlaisia tunteita.

Tunteiden herättämisen taito

Perinteinen markkinoinnin muoto keskittyy vastaanottajan huomion herättämiseen lyhyillä, nasevilla ja hauskoilla mainoslauseilla, joissa pyritään välittämään tietty viesti mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Kirjailijat miettivät, miten takakannen tekstiin saisi kiteytettyä koko kirjan sisällön tärkeimmät osat mielenkiintoisesti, kuitenkin paljastamatta liikaa, ja esimerkiksi Facebook-mainokseen mahtuu tästä tekstin pituudesta murto-osa. Tekstillä markkinointi on todella tärkeä taitolaji, mutta mahdollisuuksia on myös muita.
Tarinankerronnan perustana on sen nimen mukaisesti hyvän tarinan välittäminen vastaanottajalle. Tarinat välittävät viestejä kuulijoilleen käyttäen välineitä, jotka tekevät vaikutuksen. Niiden avulla markkinoidaan tuotteita ja palveluita kertomalla fiktiivinen tai todellinen tarina, joka pysäyttää kuulijan ja saa hänen huomionsa. Tarina voi kertoa suoraan tuotteesta, mutta se voi myös olla tuotteen ympärillä tapahtuvaa kerrontaa tai esimerkiksi käyttökokemuksia: usein kerronnassa käytetään nimenomaan vertauskuvia, kokemuksia ja elämyksiä, niissä löydetään ja esitellään tuotteen ydin ja hyödynnetään myös tuotteen imagoa herättämään vastaanottajassa tunteita, mielikuvia ja ajatuksia. Näiden avulla välitettävä viesti ankkuroituu tehokkaammin lukijan mieleen.
Markkinoinnissa tarinankerronta vaikuttaa siis ihmisten tunteisiin, jotka edelleen ohjaavat tekemään tiettyjä päätöksiä, esimerkiksi ostamaan tietyn tuotteen tai palvelun – vaikkapa kirjan.

Mahdollisuuksia kirjan markkinointiin

Kirjailijoille tarinankerronta luo useita mahdollisuuksia oman kirjan markkinointiin. Kirjoitusprosessi on monivaiheinen taival ja jokaiseen askeleeseen liittyy tarina kerrottavaksi. Toisaalta voit hyödyntää kirjan sisältöä ja ammentaa aiheita kertomuksiin, jotka saavat lukijan haluamaan lisää. Voit esimerkiksi antaa esimakua tulevasta julkaisusta, luoda jännitystä, näyttää vaiheita kirjan suunnittelu- ja toteutusprosesseista, herättää mielenkiintoa aihetta ja sanomaa kohtaan ja esitellä itsesi kirjailijana.

Mitä kirjailija voi siis konkreettisesti tehdä kertoakseen tarinan tarinastaan? Vaihtoehtoja on lukuisia ja suosittelemmekin käyttämään mielikuvitusta ja toimimaan sen mukaan, mikä sopii parhaiten oman kirjan sisällölle ja tyylille. Alla kuitenkin muutamia esimerkkejä toimenpiteistä, joita voit toteuttaa kirjasi kohdalla sellaisenaan tai mukautettuna.

Anna esimakua tulevasta

Usein kirjojen julkaisusta kerrotaan lukijoille jo etukäteen lyhyillä mainoksilla, joissa ilmoitetaan tarkka ilmestymispäivä, tai salaperäisemmillä viesteillä ilman päivämääriä. Näin lukijat saavat tietää, että kirja on tulossa ja alkavat innolla odottamaan sen julkaisua tai, jos mahdollista, tilaavat sen jo etukäteen. Esimakua voi kuitenkin antaa myös esimerkiksi koukuttavan kuvan tai lyhyen videopätkän avulla, joka herättää lukijoissa aivan toisenlaisia odotuksen tunteita, kuin pelkkä mainosteksti. Hyvä esimerkki tästä on Stephen Kingin kirjan julkaisua edeltävä Twitter-mainos.

Esimakua kirjasta antaa myös elokuvien tyylin valmistettu traileri, joka on yllä mainittua muotoa hieman laajempi versio. Trailerissa voi esimerkiksi kuvailla takakannen tekstin videon avulla, joka antaa lukijalle sopivia mielikuvia kirjan sisällöstä – paljastamatta kuitenkaan liikaa. Panosta oikeanlaisen tunnelman luomiseen ja ota huomioon tiettyyn kirjallisuuden lajiin sopivat elementit – kuten esimerkiksi jännitys, rakkaus tai huumori. Jos tarina sijoittuu tiettyyn aikaan, näytä se selkeästi. Tee trailerista totuudenmukainen: kuten takakannen teksti, herättää myös traileri lukijassa tiettyjä odotuksia kirjaa kohtaan.

Stephen Kingin Twitter-postaus, jossa ilmoitetaan tulevan kirjan julkaisusta, on lukijan näkökulmasta paljon tehokkaampi kuin esimerkiksi mainos tekstillä ”The Dark Tower will be released soon”.

Kirjan suunnittelu ja toteutus

Lukijat keskittyvät kirjassa useimmiten itse tarinaan, eivät niinkään siihen, miten kirja on valmistettu. Kirjan valmistusprosessi, kuten esimerkiksi taiton toteutus, kannen suunnittelu ja muotoilu, kirjoittamisen vaiheet sekä kuvitusten luominen saavat lukijan varmasti ajattelemaan käsissään pitämäänsä teosta täysin uusilla silmillä ja vielä suuremmalla arvostuksella. Kirjan toteutus vaatii alusta loppuun taitavaa käsityötä ja luovuutta, jonka voi esittää monella eri tapaa tarinan muodossa, esimerkiksi kuvina tai making of -videoina. Lisäksi tarinat voivat tukea myös muita omakustannekirjailijoita kirjan toteutuksessa ja antaa inspiraatiota omaan projektiin.

Oletko kirjoittanut kirjasi kahvilassa? Kerro siitä lukijoillesi.

Kurkistus kulisseihin

Aivan kuten kirjan suunnittelun ja toteutuksen vaiheet, voit myös tarjota kurkistuksen kirjailijan elämään tarinan muodossa lukijalle. Voit esimerkiksi esitellä työtilasi, missä kirjan idea on saanut alkunsa ja toteutus on saatettu päätökseen tai kertoa, miltä näyttää kirjailijan työpäivä. Kirjailijan ajatukset kirjoitusprosessista ja omasta taustasta antavat hyvän pohjan henkilökohtaisemmalle tarinankerronnalle, joka tarjoaa lukijalle vielä enemmän kuin itse kirjan sisällön ja ulkomuodon kuvailu. Kirjailijaesittely tekstimuodossa kertoo kirjailijasta tärkeimmät tiedot, mutta mielikuvan hänen luonteestaan ja olemuksestaan saa parhaiten esimerkiksi videoiden ja henkilökohtaisen kerronnan kautta.

Sisällön ideointi

Mistä idea juuri tähän kirjaan syntyi ja miten tarinaan vaadittava tieto on kerätty? Jos kirjasi tarina sijoittuu tiettyyn paikkaan, voit esimerkiksi ottaa valokuvia tai videoita vierailuista kirjassa esiintyvissä kaupungeissa, päähenkilön kulkemista kaduista ja hänen lempikahvilastaan. Oletko tehnyt sukututkimusta tai esimerkiksi hakenut uutta tietoa poliisin toiminnasta rikosromaania kirjoittaessasi? Dokumentoi kirjan sisällön ideointiin ja tiedonkeräämiseen liittyviä yksityiskohtia ja jaa ne lukijoidesi kanssa – he saavat niiden avulla taas täysin uusia mielikuvia tarinaan liittyen.

 

Näin se tehdään

Tieto- ja oppikirjoille löytyy yllä olevien vinkkien lisäksi vielä mahdollisuuksia, joissa voi hyödyntää kirjan sisältöä monipuolisemmin. Niiden eri osia ja kappaleita voi havainnollistaa esimerkiksi näyttämällä, miten tiettyä ohjetta tulee seurata saadakseen oikean tuloksen tai miten vaikea matemaattinen ongelma ratkaistaan. Villasukkien neulonta onnistuu vielä helpommin, kun ohjekirjan kirjoittaja näyttää itse silmukan suunnan ja lukija innostuu ostamaan itselleen saippuan valmistuksen ohjekirjan, kun hän näkee videoiden tai kuvien avulla, millainen lopputulos voi olla. Hyödynnä siis rohkeasti kaikkea sisältöä ja näytä, mitä lukija voi kirjasi avulla saavuttaa.

Ohjenuoria tarinankerrontaan

Pääasiassa sinulla on tarinankerronnassa vapaat kädet, sillä tarinoiden luomisen ja esittämisen muoto riippuu täysin kirjastasi, sen sisällöstä ja omista toteutusmahdollisuuksistasi. Jotta tarinankerronta vaikuttaisi positiivisesti sekä imagoosi kirjailijana että kirjasi myyntilukuihin, suosittelemme ottamaan huomioon muutamat asiat toteuttaessasi kyseistä markkinointitoimenpidettä.

Luo strategia

Kuten muidenkin markkinointitoimenpiteiden yhteydessä, on myös tarinankerronnassa oltava perustana suunnitelma. Aseta itsellesi tavoitteet ja mieti, mitä haluat lukijoiden tuntevan tarinasi luettuaan? Miten haluat luoda yhteyden kirjasi ja lukijan välille? Entä mikä tulisi olla lukijan reaktio tarinaan sekä mahdollinen seuraava askel? Myös kohdeyleisön määritys liittyy tähän: kun tiedät, kenet haluat tarinallasi tavoittaa ja mitä tunteita haluat heissä heräävän, voit helposti suunnitella, missä muodossa ja kanavissa jaat tarinasi.

Ole uskottava

Jokainen reagoi tarinoihin omalla tavallaan. Riippuen vastaanottajasta voivat tunteet nousta pintaan helposti tai niiden esiin tuominen voi olla suurenkin työn takana. Se, minkä jokainen tarinasi kuulija kuitenkin huomaa tavalla tai toisella, on sen uskottavuus. Kuten muissakin markkinointitoimenpiteissä, on tärkeää olla luonnollinen ja rehellinen: vain olemalla oma itsesi voit saavuttaa luottamusta vastapuoleen ja luoda sellaisen yhteyden, joka innostaa tarttumaan kirjaasi.

Anna tilaa ajatuksille

Vaikka tarinankerronnan tarkoitus onkin tarjota vastaanottajalle laajempi ja syvempi kuva mainostettavasta tuotteesta, on hänelle silti annettava tilaa oivaltaa itse. Rakenna tarinasi niin, että annat hyvän pohjan ajatuksille ja mielikuville, mutta älä kerro kaikkea. Tarinankerronta toimii periaatteessa samalla tavalla kuin kirjan kirjoittaminen, vain pienemmässä kaavassa: lukijalle ei tarvitse kertoa ihan jokaista yksityiskohtaa: oma mielikuvitus luo jokaiselle lukijalle tarinaan omat vivahteensa.

Panosta laatuun

Olet mitä luultavimmin panostanut laatuun kirjaa kirjoittaessasi ja toteuttaessasi. Niin editointi, oikoluku, ammattimainen taitto, kannen huolellinen suunnittelu kuin takakannen tekstin valmistus ovat vaiheita, jotka olet suunnitellut ja toteuttanut huolella julkaistaksesi laadukkaan ja ammattimaisen kokonaisuuden. Sama tärkeys laadun suhteen pätee myös mainontaan ja kirjasi myös ansaitsee arvoisensa esittelyn. Kun kerrot tarinaa kuvien tai videon kautta, tee se huolella ja varmista, että se antaa ammattimaisen vaikutelman – huolimaton markkinointi välittää itse kirjastasi samanlaisen kuvan ja vaikuttaa suoraan lukijan ostopäätökseen.

Ole ainutlaatuinen

Vain sinä itse voit kertoa tarinan tarinastasi uskottavasti ja omalla äänelläsi. Käytä siis mielikuvitustasi ja omia ideoitasi tarinankerronnassasi. Tunnet itse kirjasi tarinan ja sen sisältämän tunnelman. Välitä tämä tunnelma myös lukijalle ja kerro kirjastasi yksilöllinen tarina. Ole ainutlaatuinen – juuri kuin olet kirjailijanakin – ja jätä vastaanottajiin unohtumaton jälki.

Vastaa

*Pakolliset kentät