Tekoälystä apua kirjan kirjoittamiseen?

Voiko tekoäly todella auttaa meitä kirjoittamaan kirjan? Katsotaanpa tämän tulevaisuuden työkalun mahdollisuuksia ja rajoja.

Tekoäly on ollut viime aikoina uutisissa, eikä syyttä. Se kehittyy nopeasti, ja sen lupaukset jokapäiväisen elämän mullistamisesta ovat toteutumassa. Esimerkiksi ChatGPT osaa ideoida ja kirjoittaa lähes yhtä hyvin kuin me. Mutta voiko siitä tulevaisuudessa tulla kirjailijan paras ystävä?

Koska tekoälystä on vasta hiljattain tullut osa jokapäiväistä elämäämme, sen käyttöä on vielä säänneltävä. Tästä johtuen odotettavissa on muutoksia, eikä mikään ole vielä kirjoitettu kiveen. Olemme määritelleet toistaiseksi 7 kirjan kirjoittamiseen ja julkaisemiseen liittyvää osa-aluetta, joissa tekoäly voi olla apuna. Tosiasiassa näitä on varmasti enemmänkin!

1

Eroon kirjoitusjumista

ChatGPT:n kaltaiset tekoälyt voivat helposti auttaa luomaan uusia ideoita tarinan juonesta, hahmoista tai tapahtumista. Sen lisäksi tekoäly voi tarjota ehdotuksia, jotka toimivat inspiraation lähteenä tai joita voi hyödyntää käsikirjoituksen korjaamiseen. Tekoäly voi jopa kirjoittaa loput tekstistä tai auttaa kirjoittamaan kohtauksen, josta ei pääse eteenpäin. Toki on tärkeää huomata, ettei tekoäly voi korvata kirjailijan työtä kokonaan, mutta se voi luoda perustan, jonka pohjalta on hyvä työskennellä.

2

ChatGPT:n tutkii

Kirjaa kirjoittaessa voi olla tarpeen tehdä taustatutkimusta. Tämä on mielenkiintoinen, mutta usein aikaa vievä, joskus jopa turhauttava, prosessi. Tekoälyn ansiosta meidän ei enää tarvitse selata kymmeniä verkkosivustoja tiedon löytämiseksi. Sen avulla voimme koota nopeasti ja helposti tietoa eri lähteistä, analysoida ja järjestää sitä sekä saada yhteenvedon tai ehdotuksia jatkotutkimusta varten.On kuitenkin tärkeää pitää mielessä: tekoäly ei aina mainitse lähteitään ja voi olla myös harhaanjohtava. Tekoälyllä tehtyyn taustatyöhön onkin suhtauduttava varauksella, mutta ajansäästö on joka tapauksessa huomattava.

3

Tekoäly kirjoitusapuna

Tekoäly voi auttaa kirjoittajaa tuottamaan selkeämpää tekstiä, tarjota oikeinkirjoituksen ja kieliopin korjauksia sekä parantaa lauserakenteita ja sanastoa. Se voi auttaa parantamaan kirjoittajan tyyliä ja tarjota ehdotuksia parannuksiin. Tärkeä huomautus: konekaan ei ole täydellinen, eikä sillä ole tunteita. Tekoälyllä onkin luultavasti aina jotain huomautettavaa tekstistä. Laitoimme Harry Potterin ensimmäisen luvun testiin: ChatGPT:n arvostelua lukiessa voisi luulla, että luku tulisi kirjoittaa uudelleen. Tekoälyn kommentteja ei siis tule pitää kiveen kirjoitettuna faktana. Tekoälyltä ei myöskään kannata odottaa muutamaa ystävällistä, kannustavaa sanaa.

4

Esittelytekstin kirjoittaminen ChatGPT:n avulla

Kokonaisen kirjan kirjoittaminen on jo haastavaa, mutta niin on kirjan esittelytekstin laatiminenkin. Muutamalla sanalla ilmaistuna takakannen teksti tulisi herättää lukijan kiinnostuksen. Perinteisessa kirjan julkaisussa tämän tehtävän hoitaa yleensä kustantamo. Samalla kustantamo saattaa sujauttaa tekstiin mielipiteen kirjan vahvuuksista tai kirjailijan lahjakkuudesta. Kun kirja julkaistaan omakustanteena, kirjailijan saattaa olla vaikeaa kehua omaa kirjaansa, tiivistää tarina muutamaan lauseeseen ja suhtautua objektiivisesti omaan työhönsä. Tekoälylle voi antaa tietoja kirjan sisällöstä ja genrestä, ja se voi auttaa luomaan hyvän pohjan esittelytekstille, jota kirjailija voi sitten muokata omaan tyyliinsä sopivaksi.

5

Kuvasuunnittelu Midjourneyn avulla

ChatGPT:n kaltaisten tekstipohjaisten tekoälyjen lisäksi on olemassa myös kuvapohjaisia tekoälyjä kuten Midjourney. Antamalla sille tarkat ohjeet voi saada haluamansa kuvan tai jopa kuvituksen. Halutun tuloksen saaminen voi vaatia useita yrityksiä, mutta tekoälyn suorituskyky on vaikuttava. Kuvapohjaisen tekoälyn avulla voi luoda esim. kirjan hahmoista muotokuvan ja käyttää sitä vaikka sosiaalisessa mediassa. Tottakai tekoälyä voi myös käyttää kannen suunnitteluun. Kuitenkin on tärkeää huomioida, että kaupallisen kirjan kannen suunnittelu tekoälyllä voi aiheuttaa oikeudellisia epäselvyyksiä tekijänoikeuksien suhteen, joten tällaisten kuvien käytön kohdalla on oltava varovainen. Tekoälyllä tehtyjen kuvien käyttöä ei ole tällä hetkellä kielletty lailla, mutta asiasta käydään keskustelua erityisesti graafisten suunnittelijoiden ja kuvittajien keskuudessa.

6

Kirjan markkinointisuunnitelman laatiminen tekoälyn avulla

ChatGPT voi olla loistava valmentaja millä tahansa alalla urheilusta ruuan laittoon… Miksei siis myös omakustanteen julkaisemisessa ja sen markkinoinnissa? Tekoälylle voi antaa tietoja kirjan sisällöstä sekä genren ja pyytää sitä laatimaan markkinointistrategian kirjan julkaisua varten. Näin tekoäly voi tarjota ideoita, vinkkejä ja neuvoja siitä, miten viestinnässä onnistuu parhaiten ja miten kirjan menestystä voi edistää.

7

Kirjan kääntäminen Deepl:n avulla

Tämä uutinen ei ilahduta kääntäjiä, mutta saattaa piristää tiukalla budjetilla julkaisevia indie-kirjailijoita. Tekoälystä voi olla paljon apua myös kirjan kääntämisessä. Esimerkiksi DeepL on automaattinen kääntäjä, joka on osoittanut kykynsä jo noin 30 kielellä. Sitä voi käyttää satunnaisesti muutaman lauseen kääntämiseen (ilmainen versio), mutta sille voi myös antaa tehtäväksi kääntää kokonaisia tiedostoja (maksullinen versio). On kuitenkin tärkeää huomioida, että automaattisen kääntämisen tulos ei ole yhtä laadukas kuin ammattikääntäjän tekemä käännös.

Esimerkiksi saksalainen kirjailija Christoph Morhard käytti ChatGPT:tä kirjoittaessaan romaaniaan. Tekoälylle englanniksi esitetyt kysymykset saivat useimmiten paremman vastauksen, vaikka tekoäly toimii myös muilla kielillä. Tekoälyn ehdotukset voi tarvittaessa kääntää halutulle kielelle esimerkiksi DeepL:n avulla. Täydentääkseen ja yhdenmukaistaakseen tekstejään Christoph tosin käyttää edelleen ammattilaisten tekemää oikolukua tai kustannustoimitusta.

Esimerkki ChatGPT:n käytöstä romaanin idean kehittämisessä

Pähkinänkuoressa

Tekoäly on yhtäkkiä siirtynyt science fictionista todellisuuteen – tähän päivään. Tämän supertehokkaan työkalun käyttöön liittyy paljon epävarmuutta ja ennakoimattomuutta. Tekoälyn tulo markkinoille ja sen käyttötarkoitukset ovat syystäkin keskustelun aiheena – se herättää useita eettisiä ja filosofisia kysymyksiä. Seuraavassa on lueteltu tekoälyn tärkeimmät hyödyt ja puutteet kirjailijan näkökulmasta:

uikkkhjk

Hyödyt

 • Käytännöllinen, aikaa säästävä tutkimustyökalu.
 • Ilmainen tai edullinen valmentaja, jonka avulla parantaa tyyliään kirjoittajana.
 • Hyödyllisiä luovia ehdotuksia, joiden avulla voit saada uusia näkökulmia.

hjkhjkkhjk

Puutteet

 • Sekä oikeudellisissa että yhteiskunnallisissa teemoissa on vielä paljon ratkaisemattomia kysymyksiä.
 • Suhteellinen luotettavuus tiedonhaussa, tekoäly voi tehdä virheitä tai jättää viittaamatta luotettaviin lähteisiin.
 • Riski oman luovuutemme vähenemisestä: jos luotamme liikaa tekoälyyn sen sijaan, että käyttäisimme mielikuvitustamme?

Lopuksi

Kirjailijat kirjoittavat ennen kaikkea kirjoittamisen ilosta ja toteuttaakseen itseään. Tästä syystä tekoäly ei tule korvaamaan kirjailijoita. Se tarjoaa kuitenkin monia mahdollisuuksia, ja viisaasti käytettynä se voi olla hyvä avustaja.

ChatGPT:n omin sanoin: On kuitenkin tärkeää muistaa, että tekoäly ei korvaa luovaa ajattelua ja inhimillistä näkemystä kirjoittamisessa. Se voi toimia avustajana ja työkaluna, mutta lopulliset päätökset ja tyyli ovat aina kirjoittajan vastuulla. Kirjoittajan tulee käyttää tekoälyä kriittisesti ja arvioida sen tuottamaa sisältöä sekä soveltaa sitä omiin tarpeisiinsa ja mieltymyksiinsä.

Mitä mieltä olet – kannatatko vai vastustatko tekoälyn käyttämistä kirjan kirjoittamiseen? Oletko jo kokeillut jotain näistä mahdollisista käyttötavoista? Lukisimme mielellämme mielipiteesi kommenteissa.

Kirjoittanut

Susanna Heussner

vastaa BoD:n markkinoinnista ja viestinnästä Suomessa ja kirjoittaa blogiimme artikkeleita yleisesti kirjan julkaisemiseen, kirja-alaan sekä markkinointiin liittyen.

lisää artikkeleita

Kommenttia

 • Onpa tekoälyä jo kokeiltu, mutta kirjoittamisen avustajana näen mahdollisuudet. On kuitenkin mielestäni tekstien tekemisen osalta ehkä hyvä mainita, että tekstien laadintaan on tekoälyä käytetty. Ehkä tämä kuvien tekeminen onkin jo monessa käytössä, mutta kuitenkin arvostan oman käden tuotoksia enemmän yksilöllisinä ja luovuuden kannalta suotavampana. Koneen tekemät tekstit ja kuvittaminen saattavat tuntua konemaisilta. Kuitenkin pelottaa se, että miten paljon se vaikuttaa kirjoittajan omaan luomisen iloon. Kuinka paljon kirjoittaja kadottaa omaa minäänsä tukeutumalla koneen teksteihin. Mielenkiintoista on nähdä, johtaako tämä mullistavaan uuteen aikakauteen.

 • Teknoäly olisi mielestäni parempi nimitys, jotta ihmiset eivät mene mihinkään turhaan hurmioon mukaan. Suomalaiset yleensä innostuvat teknologiasta ja huuma nousee pilviin, kunnes tulee rymisten alas. Teknoälystä riemuitessa kannattaa olla varovainen lukijoitten suhteen. Itselleni lukijana tulee erittäin epäluuloinen tunne lukiessa, jos tekoäly on mainittu tuottajana. Kone ei tosiaankaan korvaa kirjailijaa tai kirjoittajaa, joka on ihminen. Moni kuluttaja on melkein lehtiä lukiessaan joutunut nykyään kokemaan lukevansa jotakin koneella tuotetun tapaista jargoniaa. Mielestäni se on ihmisten aliarvioimista. Kirjoittajien ammatteja aliarvioidaan nykyään, kun on päästy koneellisen tuotannon tuntumaan. Kirjoitin aiheesta blogikirjoituksen ja laitan sen linkin tähän: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/tarjakaltiomaa/filosofia-alya-ja-teknoalya/

 • en osaa sanoa, minua kiinostaa miten se toimiija mistä niitä saa ja miten ne toimii tietokoneella, ja paljonko maksaa

 • Varmasti hyvä apuri kirjailijan avustajana ja työkaluna. Olen jo käyttänyt ChatGPT:tä kirjan taustatiedon etsinnässä. Jos se on löytänyt jotain sopivaa, olen itse etsinyt saman asian Googlehaulla tarkistaakseni pitääkö se tieto paikkansa, mikäli asian todenperäisyys epäilyttää, tai on tärkeää, että se on totta. Enköhän tule kokoilemaan tekoälyä myös joissain muissa asioissa, joista siitä saattaisi olla apua.

 • Hei,
  itse olen kirjoittanut kirjaa käytetään OpenAI:n eri kielimallia, mutta enimmäkseen ChatGPT. Kirjan nimi on Pitääkö tätä pelätä, löytyy Elisa bookissa ja Ellibs:ssä. Minä henkilökohtaisesti en näe mitään ongelma tekoälyn käyttämisessä, kumminkin ihminen on se joka, saa ulos tekoälystä juuri sitä tarinaa. Pitää osata käskeä, että juuri sitä saada ulos mitä just toivotaan.

  Olen juuri aloittanut toisen kirjan, sen anna ChatGPT:n tehdä 100%, pientä näytettä voin jakaa teille jos haluatte vilkaista. Ajon kyllä julkaista teidän kautta.

  • Andras Mathelle toivotan paljon onnea kirjailijan uralle, ainakin alku vaikuttaa todella lupaavalta!

 • Kiinnostava on tämä teko äly ,joka varmasti on tulossa kaikille elämän alueille .Vähentääkö se sitten ihmisen omaa luovuutta ja siihen liittyviä asioita sekä virheiden teko .Virheistään ihminen oppii, oppiiko tekoäly ?
  Puhtaaksi kirjoitus ja kirjan taitto voisi nyt alkuun olla mahdollista .
  Oman kirjani puhtaaksi kirjoittaminen meinaa tökkiä .Nyt jo kolmas kirjoittaja on työssä .
  Teiltä , nyky menetelmällä varmaankin puhtaaksi kirjoitus nopeasti sujuisi .

  • Hei Sirkku,
   kiitos palautteesta! Mukavaa, että kirjoituksesta oli apua.
   terveisin Susanna / BoD

Vastaa

*Pakolliset kentät