Kustannustoimittaja – kirjailijan paras ystävä

Tässä blogitekstissä kerromme mitä kustannustoimittaja tekee ja miten BOD:n kustannustoimituspalvelu käytännössä toimii?

Sanonta, että kustannustoimittaja on kirjailijan paras ystävä saattaa tuntua hullunkuriselta, onhan kustannustoimittajan pääasiallisena tehtävänä tarkastella kriittisesti kirjailijan kirjoittamaa käsikirjoitusta. Itse kirjailijalle voikin usein olla vaikeaa saada ulkopuoliselta taholta takaisin teksti täynnä kommentteja ja muutosehdotuksia. Kirjailijana kehittymisen kannalta on kuitenkin tärkeää saada rakentavaa ja kehittävää kritiikkiä tekstistä. Parhaimmassa tapauksessa tätä kritiikkiä saa alan ammattilaiselta, kuten kustannustoimittajalta.

sadad

Käsikirjoituksen viimeistely ennen kustannustoimitusta

Koska kustannustoimittaja tarkastelee käsikirjoitusta erillisten tekstin osien lisäksi myös kokonaisuutena, on tärkeää, että teksti on täysin valmis ja muokattu jo siinä vaiheessa kun se lähetetään kustannustoimittajalle. Mahdollisuuksien mukaan olisi hyvä luetuttaa teksti ennen kustannustoimitusta myös muilla lukijoilla (ns. testilukijoilla), jolloin ainakin suurimmat virheet ja ongelmakohdat tekstistä saataisiin korjattua ja muokattua.

Text

fdsdf

Hyviä kysymyksiä testilukijalle ovat: Millaisia kirjan hahmot ovat? Ovatko ne uskottavia? Miten tarina toimii? Käykö tarina jossain vaiheessa tylsäksi? Missä kohtaa jännittäväksi?

fsfd

Mitä viimeistellympi käsikirjoitus kustannustoimittajan käsissä on arvioitavana, sitä konkreettisempaa ja kattavampaa apua kirjailija voi kustannustoimittajalta käsikirjoitukselleen saada.

Mitä kustannustoimittaja tekee?

Kustannustoimittaja tarkastelee käsikirjoitusta kokonaisuutena sekä sitä, miten hyvin tekstin eri osat (alku, keskikohta ja loppu) toimivat yhdessä. Kustannustoimittaja tarkastelee myös tarinan kulkua ja rakennetta, henkilöhahmoja sekä niiden luonnehdintaa, tekstin kieltä ja tyyliä, kerronnan näkökulmaa, dialogia sekä tarinan ympäristöä ja sitä, kuinka kirjailija on saanut luotua kirjansa tapahtumapaikat.

lll

Text

Kustannustoimittaja arvioi tekstiä mm. näiden kysymysten kautta:

Onko tarinassa loogisia aukkoja tai epäjohdonmukaisuuksia?

Miten hahmot toimivat?

Onko dialogi uskottavaa?

Ovatko jotkut osat kirjasta tylsiä tai tarpeettomia?

Missä kohdin kirjailijan on kehitettävä tarinaa?

Kustannustoimittaja käy tekstin sisällön lisäksi läpi myös tekstin oikeinkirjoituksen ja korjaa mahdolliset kielioppivirheet.  

dasdsad

Mitä kirjailija saa kustannustoimittajalta?

Kustannustoimituspalveluun sisältyy kustannustoimittajan kirjailijalle tekemä kirjallinen selvitys (ns. kustannustoimitusmuistio) siitä, millainen hänen arvionsa mukaan teksti kokonaisuutena on, sekä selkeät ehdotukset ja esimerkit siitä, kuinka tekstiä voisi sisällöllisesti muokata, jotta siitä saataisiin mahdollisimman toimiva ja viimeistelty.

Kustannustoimittaja tekee myös käsikirjoitustiedostoon merkintöjä, joiden avulla kirjailija pääsee helposti näkemään kustannustoimittajan tekemät korjausehdotelmat itse tekstistä. Merkinnät varsinaisessa tekstissä auttavat kirjailjaa havainnoimaan muutosehdotelmat paremmin ja näkemään käytännössä sen, kuinka ne vaikuttavat tekstiin. Merkinnöistä kirjailija näkee myös korjatut kielioppivirheet.

Kustannustoimittaja ei keskity muistiossaan ja muokkausehdotuksissaan kuitenkaan vain kritiikkiin vaan myös käsikirjoituksen positiivisiin asioihin. Tästä huolimatta pääpaino palvelussa on kuitenkin siinä, mitä kirjan sisällössä voidaan parantaa ja miten se käytännössä tapahtuu.

dsdsd

Haluatko kirjallesi ammattimaisen kustannustoimituksen?

28.09.2022 – 12.10.2022 välisenä aikana saat kustannustoimituspalvelustamme 20% alennuksen. Tarjousta varten sinun tulisi lähettää meille valmis käsikirjoituksesi word-tiedostona osoitteeseen info@bod.fi. Sen saatuamme teemme sinulle palvelusta tarjouksen. Tarjous itsessään ei vielä velvoita sinua mihinkään. Voimme mielellämme myös tarvittaessa sisällyttää muita maksullisia kirjailijapalveluitamme tarjoukseen. Lisätietoja maksullisista kirjailijapalveluistamme löydät täältä: https://www.bod.fi/kirjailijat/kirjailijapalvelut.html

Kirjoittanut

Nadja Melender

työskentelee BoD:lla kirjailija -ja kustantajaneuvojana ja projektivastaavana erilaisten kirjailijapalveluiden parissa. Nadja on intohimoinen valokuvaaja ja kuvaa myös kaikki kirjat kirjavinkkeihin BoD:n sosiaalisen median kanaviin.

lisää artikkeleita

Kommenttia

Vastaa

*Pakolliset kentät