Lainauskorvaus – tuloa kirjailijalle

Lainauskorvaus on monelle omakustantajalle tuntematon käsite, vaikka se on tulonlähde, jota ei kannata jättää huomioimatta. Mitä lainauskorvaukset siis ovat ja miten niitä voi hakea?

22.08.2016 · Saara Golombek Kirja-ala · Yleinen

Suomessa on kattava kirjastoverkko, yli 700 yleistä kirjastoa, joista tehdään miljoonia lainauksia vuosittain. Näin lukijoilla on mahdollisuus lukea kirjoja ostamatta niitä. Lainauskorvauksen tarkoitus on ikään kuin kompensoida tätä: kirjan ostaminenhan merkitsisi tuloa kirjailijalle. Kun kirjoja siis lainataan yleisestä kirjastosta, on tekijällä oikeus saada siitä korvausta, jota kutsutaan lainauskorvaukseksi.

Kuinka paljon lainauskorvausta maksetaan?

Se, kuinka paljon kukin yksittäinen tekijä lainauskorvausta saa, määrittyy sen mukaan, kuinka paljon teoksella on lainauskertoja. Lainauskertojen tilastointi perustuu kattavaan otokseen Suomen kirjastoista saatavasta lainaustiedosta ja otanta kattaa noin puolet kaikista lainoista. Lainauskorvaukset tilitetään aina määrärahavuotta edeltävän vuoden lainaustietoihin perustuen, toisin sanoen vuoden 2016 määrärahasta tilitettävät lainauskorvaukset maksetaan vuoden 2015 lainaustilaston perusteella.

Lainauskorvaukseen yhteensä käytettävän määrärahan suuruus puolestaan määritellään vuosittain valtion talousarviossa. Kesällä 2016 hallitus päätti nostaa lainauskorvausmäärärahaa nykyisestä 8,4 miljoonasta 15,6 miljoonaan euroon. Näin Suomen lainauskorvaukset nousevat muiden Pohjoismaiden tasolle. Viime vuoden määrärahalla aikuisten romaaneista ja muusta kaunokirjallisuudesta maksettava korvaus oli 0,16 € per laina. Jos tekijöitä on useampia, korvaussumma jaetaan tekijöiden kesken.

Miten lainauskorvauksen saa?

Lainauskorvausta maksetaan niin kuvittajille, musiikintekijöille kuin kirjailijoille ja eri alojen lainauskorvauksia hallinnoivat eri järjestöt. Kirjailijoilla, kääntäjillä ja toimittajilla se on Sanasto. Lainauskorvausta ei kuitenkaan makseta tekijöille automaattisesti, vaan sitä täytyy hakea.  Lisätietoja kirjailijoille maksettavista lainauskorvauksista löytyy Sanaston kotisivulta.

Jos kirjailija ei ole vielä Sanaston jäsen, hän ei välttämättä ole menettänyt mahdollisia korvauksia, sillä niiden hakemiseen on aikaa kolme vuotta ja määräaika alkaa kulua sillä hetkellä, kun kirjailijalle ensimmäisen kerran maksetaan kyseisen vuoden korvauksia.


Mikä Sanasto?

Vuonna 2005 perustettu Sanasto on suomalainen kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö. Sanasto tilittää korvauksia kirjallisuuden tekijöille heidän teostensa käytöstä ja palvelee kirjallisuutta käyttäviä tahoja myöntäen lupia kirjallisuuden käyttöön erilaisissa tilanteissa. Sanaston asiakkaaksi voi liittyä tekstintekijä, joka on julkaissut vähintään yhden kirjallisen teoksen.

Sanaston kotisivu

Kommenttia

Vastaa

*Pakolliset kentät