Kirjasto on kirjailijan ystävä

Kirjastot palvelevat monipuolisesti sekä lukijoita että kirjailijoita ja lukuelämysten lisäksi ne tarjoavat myös muita palveluja – kuten tapahtumia, lukupiirejä, vinkkejä ja kirjoituskursseja.

Kirjastot ovat yleisesti tunnettuja kirjallisuuden lainauspaikkoina, joista teoksia voi ottaa mukaan kotiin luettavaksi. Varsinkin Suomessa, jossa kirjastojen toiminta on laajaa ja lainauspalveluita käytetään ahkerasti, on kirjastotoiminta suuri etu kirjailijalle: jos oma kirja päätyy kirjaston valikoimaan, saa se mahdollisuuden löytää uuden lukijakunnan käsiin. Kirjailijana voit kuitenkin käyttää kirjastoa kirjasi markkinointiin myös monella muulla tapaa: kirjastot toimivat avoimina kulttuurikeskuksina, joissa järjestetään tapahtumia, tapaamisia, kursseja, luentoja, lukupiirejä ja paljon muuta ohjelmaa.

 

Kirjastojen toiminta Suomessa

Suomessa on erittäin kattava kirjastoverkko, joka takaa lukijoille monipuolisen valikoiman. Vuonna 2017 n. 35 % suomalaisista käytti säännöllisesti kirjaston palveluita ja kirjastokäyntejä kirjattiin lähes 50 miljoonaa, kirjoja lainattiin asukasta kohden keskimäärin 15,5 kappaletta (lähde: opetus- ja kulttuuriministeriö). Maan yli 700 kirjastoa takaavat lukijoille laajat mahdollisuudet tiedonhakuun ja lukukokemuksiin niin painettujen kirjojen kuin e-kirjojen muodossa.

Kirjailijoille kirjastot luovat siis kirjakauppojen rinnalla kanavan, joka mahdollistaa uusien lukijoiden tavoittamisen ja kirjan laajemman näkyvyyden. BoD luetteloi kaikki julkaistut kirjat niin kirjakauppojen kuin kirjastojenkin tuotetietokantoihin ja lukijat voivat esittää oman paikkakuntansa kirjastoille toiveita uusista hankinnoista.

Sinun kirjasi kirjastojen valikoimissa

Kirjastojen aineistohankinnat ja valintaperiaatteet vaihtelevat riippuen kirjastosta ja lainausalueesta. Painopiste saattaa vaihdella sen mukaan, millä aineistolla on missäkin kirjastossa kysyntää ja alueellisten seikkojen vaikutuksesta (mm. ikäjakauma, kulttuuri, kielivähemmistöt). Yleisesti aineistohankinnoissa kuitenkin pyritään ylläpitämään mahdollisimman monimuotoinen valikoima, joka palvelee jokaista kirjaston vierailijaa.

Suuremmissa kirjastoissa kokonaiset yksiköt vastaavat aineistohankinnoista ja esimerkiksi pääkaupunkialueen Helmet-kirjastoissa kirjojen hankintaehdotuksia voi esittää lomakkeen kautta.

Suosittelemme rohkeasti puhuttelemaan kirjaston henkilökuntaa ja keskustelemaan suoraan oman kirjasi ottamisesta valikoimaan. Varsinkin pienemmissä kirjastoissa aineistohankinnoista vastaavat pienemmät yksiköt ja voit mahdollisesti hyvällä esittelyllä vaikuttaa tuotevalikoimaan. Muista myös kertoa lukijoillesi kirjaa markkinoidessa, että teos on kaikkien suomalaisten kirjastojen tilattavissa – parhaassa tapauksessa kirjastasi kiinnostunut lukija pyytää kirjastoa tilaamaan kirjan valikoimaansa. Olemme saaneet BoD-kirjailijoilta positiivista palautetta kirjastojen reaktioista hankintatoiveisiin liittyen, joten suora yhteys kirjaston kanssa voi hyvinkin olla toimiva tapa saada kirjasi hyllyyn ja lainattavaksi.

Sanaston lainauskorvaukset

Kirjailijat saavat jokaisesta myydystä kirjasta korvausta ja samoin korvausta voi saada myös jokaisesta kirjastolainauksesta (lisätietoja tässä blogiartikkelissa). Suomalainen kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö Sanasto huolehtii lainauskorvausten maksamisesta kirjailijoille ja myös omakustannekirjailijat hyötyvät tästä. Voit ottaa yhteyttä suoraan Sanastoon ja taata itsellesi lisätulot, jotka kertyvät lainausten kautta.

 

Kirjastot kulttuuritiloina

Lainauspalveluiden lisäksi kirjastot tarjoavat monipuolista ohjelmaa sekä lukijoille että kirjailijoille ja jakavat tietoa palveluistaan sekä kirjallisuudesta yleisesti esimerkiksi kotisivuillaan ja sosiaalisen median kautta. Tarjottavien palveluiden määrä nousee jatkuvasti ja esimerkiksi Espoon kaupunginkirjastossa on aloitettu täysin uudenlainen projekti, joka tukee kirjailijoita kirjoittamisessa ja auttaa omakustantajia pääsemään alkuun julkaisuprosessissa.

Tapahtumat ja palvelut

Laajat ja monipuoliset palvelut takaavat, että kirjasto on ystävä kaikenikäisille vierailijoille. Kirjastoissa tarjotaan mm. nettikoulutuksia senioreille, satutunteja lapsille, kielipalveluita maahanmuuttajille, läksytuokioita koululaisille ja erilaisia koulutuksia. Tapahtumakalentereista löytyy jopa karaokea, peli-iltoja ja livekonsertteja – tilaisuuksia siis ihan jokaiseen makuun.

Kirjoihin, kirjoittamiseen ja lukemiseen liittyvät tapahtumat ovat omakustannekirjailijoille mielenkiintoisia, kun kyseessä on oman kirjan esilletuonti ja markkinointi. BoD-kirjailija Pilvi Valtonen on esimerkiksi julkaissut omat kirjansa kirjastojen satutuntien tuloksena. Hän ohjasi satutunteja Lappeenrannan maakuntakirjastossa, joissa hän käytti itse tuottamiaan loruja tuokioiden ohjaukseen ja sai vanhemmilta erittäin positiivista palautetta. Kun Pilviltä kysyttiin, voisiko sisältöä ostaa kirjan muodossa, hän sai idean kirjan julkaisusta. Tämän seurauksena syntyi lasten lorukirjasarja, joka on julkaistu omakustanteisena – ja kirjan myynti oli taattua jo olemassa olevan lukijakunnan ansiosta.

Lukijat kokoontuvat kirjastoissa myös erilaisiin lukupiireihin- ja ryhmiin, joissa luetaan valikoituja kirjoja ja keskustellaan lukukokemuksesta yhdessä. Tutki, minkälaisia lukupiirejä oman paikkakuntasi kirjastot järjestävät: sopisiko sinun kirjasi ohjelmaan? Voit tarjoutua myös saapumaan paikalle henkilökohtaisesti kertomaan kirjastasi ja sen toteutuksesta. Kirjastot ovat usein avoimia yhteistyöehdotuksille, joten ota rohkeasti yhteyttä ja kerro ideastasi.

Paljon tilaa luovuudelle

Useimmissa kirjastoissa on tapahtuma- ja luentosaleja, joita voi varata tai vuokrata omaan käyttöön. Suuremmissa kirjastoissa myös sisääntuloaulaa käytetään ohjelmaa varten ja ne sopivatkin erinomaisesti mm. julkaisutilaisuuden järjestämiseen. Mahdollisuuksia on monia: voit järjestää lukutilaisuuden, jossa luet mielenkiintoa herättäviä pätkiä omasta teoksestasi.

Esimerkiksi Oulun Kaupunginkirjastossa järjestetään viikoittain Keskiviikon kirjailija-tapahtuma, jossa voi esitellä omaa kirjallista tuotantoaan (lisätietoja täällä).

Lyöttäydy yhteen muiden paikallisten omakustannekirjailijoiden kanssa, niin tapahtuma on laajempi. Jos saman aiheen tai kirjallisuuden lajin kirjailijoita löytyy useampia, voitte järjestää aiheen mukaan teemailtoja. Monissa kirjastoissa on järjestetty myös omakustannetapahtumia, joissa paikalliset omakustantajat ovat esitelleet teoksiaan. Ilmoittaudu mukaan, jos vastaavaa järjestetään sinun kirjastossasi tai ehdota omakustannetapahtuman järjestämistä, jos sellaista ei vielä ole suunnitteilla.

Kirja- ja kirjailijaesittelyjen lisäksi sinulla on myös mahdollisuus tuoda esiin osaamisesi kirjailijana. Kokoa yhteen kirjoittamisesta kiinnostuneita kirjoitushetkiin, joissa voitte kirjoittaa yhdessä, antaa toisillenne vinkkejä ja ihan vain keskustella kirjoittamisen hyvistä ja huonoista hetkistä. Käytä kirjasi sisältöä tapahtumiin: jos olet julkaissut käsityöohjeita, voit koota vaikka neulomisesta kiinnostuneita henkilöitä opastushetkeen ja kertoa samalla kirjastasi, josta löytyy lisäohjeita. Kaunokirjallisuuden kirjoittajana voit järjestää tilaisuuden, jossa jaat kirjoittamisesta kiinnostuneille parhaat inspiraationlähteesi. Monelle kirjaston vierailijalle keskustelu ja yhdessä tekeminen on tärkeää. Mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja kanssakäymiseen on useita ja kirjasto tarjoaa niille hyvät puitteet niin tilojen kuin markkinoinnin puolesta, sillä kaikki kirjaston tiloissa järjestettävät tapahtumat julkaistaan myös kirjastojen omissa tapahtumakalentereissa.

BoD on järjestänyt kirjastoissa omakustanneiltamia, joissa olemme saaneet käyttää kirjastojen tapahtumasaleja muutaman tunnin ajan infotilaisuuksia varten. Kirjastojen varustus on ollut tapahtumissa korkealaatuista: kannettavalta tietokoneelta on pystytty näyttämään esitelmiä valkokankaalla ja tarvittaessa käytössä ovat myös äänentoistolaitteet ja mikrofonit – ja tapahtumat ovat joka kerta keränneet suureen määrän kiinnostunutta yleisöä. 

Kirjastot verkossa

Myös kirjastot ovat siirtyneet digitaaliaikaan ja kehittäneet tiedonjakopalveluitaan sosiaalisen median kautta. Lähes kaikilla kirjastoilla on ainakin omat kotisivut ja Facebook-profiilit, useat ovat edenneet vielä pidemmälle blogin, Twitterin ja Instagramin kautta. Sosiaalisessa mediassa seuraajat odottavat monipuolista ja mielenkiintoista sisältöä, joka on sekä informatiivista että viihdyttävää. Voit tarjota kirjastolle esimerkiksi blogiyhteistyötä, jolloin kirjoitat kirjastolle artikkelin yhteisesti sovitusta aiheesta – esimerkiksi kirjan kirjoittamiseen liittyen. Näin parannat tunnettuuttasi kirjailijana paikkakunnallasi, tuot esiin osaamisesi kirjoittamisen saralla ja saat mahdollisuuden esitellä teoksesi verkossa monille seuraajille. Kirjasto hyötyy mielenkiintoisesta sisällöstä, jota voi jakaa seuraajilleen. Voit myös tarjoutua täyttämään kirjaston Instagram-tiliä viikon ajan ja lisätä tilille kirjallisuuteen liittyviä kuvia omasta perspektiivistäsi – myös tämä nostaa mielenkiintoa sinua kohtaan kirjailijana.

 

Espoon kaupunginkirjaston pilottiprojekti: tukea julkaisuun

Kirjastot kehittävät jatkuvasti palveluitaan ja tarjontaansa. Kirjastojen työntekijät ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa uusia projekteja ja yksi tuoreimmista palveluista on Espoon kaupunginkirjaston vuonna 2017 lanseeraama projekti Kirjaan sidottu, jonka tarkoituksena on tukea kirjailijoita kirjoitusprosessissa sekä antaa vinkkejä ja neuvoja siinä vaiheessa, kun teksti on valmis.

Omakustantaminen on tässä etualalla. Kun projekti aloitettiin, Tapiolan kirjastossa oli oma kirjahylly ainoastaan omakustanteille, mutta Espoon kirjastopalvelu päällikkö Oili Sivula kertoo, että omakustanteet kiertävät lainassa sen verran hyvin, että heidän oli pakko luopua omasta kirjahyllystä ja vapauttaa ne käyttöön! Sivuston blogissa arvostellaan ja suositellaan usein omakustanteisia julkisuja. Omakustanteiden hankinta jatkuu osana Helmet-kirjastojen kokoelman muodostamista.

Arviointipalvelut

Kirjaan sidottu -projektin palveluihin kuuluu myös betalukijapalvelu, jonka kautta voit saada objektiivista palautetta tekstistäsi. Saat tekstillesi arvokasta palautetta lukijan näkökulmasta ja rehellisen mielipiteen käsikirjoituksestasi, jonka perusteella voit vielä muokata sisältöä. Arviointipalvelu ei sisällä kustannustoimitusta, mutta antaa sinulle palautteen lisäksi uusia ideoita ja hyvän pohjan työstää tekstiäsi eteenpäin.

”Betalukijapalvelu ja toistamiseen järjestetty kirjoituskilpailu ovat saavuttaneet hienosti tekijät! Iloksemme olemme saaneet myös tietoomme muutamia uusia kustannussopimuksia, jotka betalukija-asiakkaamme ovat saaneet”, kertoo Oili Sivula.

Blogi ja Kirjoitan-lehti

Lukijalta lukijalle on projektin yhteydessä toimiva blogi, joka sisältää mm. kirja-arvioita, lukuvinkkejä ja artikkeleita kirjoittamisesta. Blogissa ilmestyy myös paljon arvosteluja omakustanteista. Verkkolehti Kirjoitan ilmestyy vuonna 2019 kaksi kertaa ja sisältää monipuolisia artikkeleita, kirjailijahaastatteluita, julkaisuvinkkejä sekä kirja-arvosteluja. Lehden numerosta 1/2018 voit lukea BoD:n kattavan omakustanneoppaan, josta saat käytännön vinkkejä julkaisun jokaiseen askeleeseen.

Vastaa

*Pakolliset kentät