Löydä lukijat e-kirjallesi

Sähkökirjoja luetaan Suomessa yhä enemmän ja niille löytyy oma lukijakuntansa. E-kirjan toteutus ja myynti eroavat kuitenkin hieman painetusta kirjasta.

Suomessa painetut kirjat ovat edelleen suuressa suosiossa ja ne kattavat ylivoimaisesti suurimman osan kirjojen myynnistä yhteensä. Mutta vaikka e-kirjojen osuus myynnistä on vajaa kaksi prosenttia, on sähköisten aineistojen (e-kirjat ja äänikirjat) lainaus ja myynti kasvanut viime vuosien aikana kovaa vauhtia ja jatkaa mitä luultavimmin kasvuaan, kun yhä useampi omistaa kirjojen lukemiseen mahdollistavan laitteen, kuten älypuhelimen, tabletin tai lukulaitteen. Eri lukumuodot eivät missään nimessä ole toistensa kilpailijoita, vaan täydentävät toisiaan ja antavat lukijoille entistä monipuolisemmat mahdollisuudet löytää kirjallisuuden pariin.

Painettu kirja mielletään usein vapaa-ajan viettotapana ja lukemiseen syvennytään pidemmiksi hetkiksi kerrallaan. Sähköisen kirjan lukemiselle tyypillistä ovat myös erittäin lyhyet lukutuokiot. E-kirja otetaan esiin liikennevälineissä ja muissa tilanteissa, joissa on lyhyt odottelu. Tämä mahdollistaa kirjojen lukemisen arjen menon keskellä samalla tavalla, kuin esimerkiksi selataan sosiaalisen median kanavia tai verkkolehtiä. Kyselytutkimus suomalaisten lukutottumuksista selvitti syksyllä 2014, että jopa 40 % sähkökirjojen edelläkävijöistä (lukee yli puolet kaikesta sähköisenä) arvioi lukevansa enemmän sähkökirjojen ansiosta.

E-kirjojen tärkeimmät hyödyt ovat niiden saatavuus, helppous, joustavuus ja monipuoliset mahdollisuudet sisällön yksilöllistämiseen. Ladattava sähköinen sisältö on helppo ostaa maailmanlaajuisesti lähes mistä tahansa e-kirjakaupasta omalle lukulaitteelle välittömästi ilman tilausaikoja. Lukulaite on helppo kantaa mukana pienen kokonsa vuoksi ja yhdelle laitteelle voi ladata useampiakin teoksia kerrallaan, mikä on monelle sopiva ratkaisu esimerkiksi työ- tai lomamatkoilla.    E-kirjoihin on mahdollista lisätä kirjan sisäisiä viittauksia ja linkityksiä verkkosivuille sekä merkitä tiettyjä tekstikohtia, lisätä lukumerkkejä ja suurentaa tai pienentää tekstiä tarpeen mukaan. Nämä mahdollisuudet ovat saaneet monet lukijat käyttämään ainoastaan e-kirjoja, joten kysyntää löytyy jokaiselle lukemisen muodolle.
Sähköisen aineiston lainauksen ja myynnin kehitys 2014-2016. Kuvalähde: Lukukeskus, 10 faktaa lukemisesta 2017.

E-kirjan toteutus

E-kirjatiedoston luomisessa on huomioitava muutama seikka, joita ei tarvitse ajatella painetun kirjan tiedostoja tehdessä. Painettu kirja on aina samassa koossa, kun taas e-kirjan sivukoko riippuu täysin lukijan käyttämästä lukulaitteesta – esimerkiksi älypuhelimen näyttö on pienempi, kuin tabletin, jolloin yhdelle ”sivulle” mahtuu luonnollisesti vähemmän sisältöä. Tästä syystä e-kirjat eivät sisälläkään sivuja tai sivunumeroita samalla tavalla, kuin painettu kirja, vaan kappalejaot voi lisätä esimerkiksi sivunvaihdolla. Sekä tekstit että kuvat on siis aseteltava niin, että ne muokkautuvat hyvin jokaiseen kokoon. E-kirjassa sisällysluettelolla on myös laajempi merkitys: sisällysluettelon otsikoita klikkaamalla voi hypätä suoraan haluamaansa tekstikohtaan ilman selaamista. Suosittelemme siis ehdottomasti kappaleiden ja sisällysluettelon lisäystä, sillä yksi e-kirjan suurimmista hyödyistä ovat nimenomaan linkitykset, jotka helpottavat kirjan ”selaamista”.

Kun julkaiset sekä painetun kirjan että e-kirjan BoD Classic- tai BoD Comfort -palvelulla, konvertoimme kirjasi painotiedoston e-kirjojen lukulaitteille sopiviin muotoihin.

Kannen elementit e-kirjoissa

E-kirjan kannella on yhtä suuri merkitys kuin painetussakin kirjassa: se on ensimmäinen asia, jonka lukija kirjastasi näkee ja on ratkaisevassa asemassa lukijan mielenkiinnon herättämisessä. E-kirjan kantta suunnitellessa tulee ulkonäön lisäksi miettiä kuitenkin myös sen toimivuutta, sillä sähköisiä teoksia etsitään ja ostetaan mobiililaitteilla, joiden näyttö on usein pieni. Mobiililaitteella lukija selaa kirjat nopeasti läpi, joten varmista, että sinun kirjasi kansi erottuu joukosta.

Jos valmistat kirjasi kannen itse, suosittelemme suunnittelemaan kannen elementit huolella. Kannen tulee sisältää ainakin nämä viisi elementtiä: kirjan nimi ja mahdollinen alanimi, kirjailijan nimi, mahdollinen kuva ja kustantajan tiedot.

Tältä e-kirjahylly voi näyttää lukulaitteella. Kuvakaappaus Elisa Kirjan sovelluksesta.
Kirjan nimen tulee olla hyvin näkyvissä myös pienellä näytöllä. Käytä siis suurta kirjasinkokoa ja selkeitä kirjasimia. Alanimen voi lisätä hieman pienemmällä, sillä sen tarkoitus on antaa lisätietoa kirjan nimelle. Kirjasintyyppi voi olla eri, kuin kirjan nimellä, mutta myös alanimessä tulee ottaa huomioon tekstin hyvä luettavuus. Kirjailijan nimi on yksi kannen peruselementeistä, olipa kyseessä painettu kirja tai e-kirja. Käytä kirjailijan nimeen samaa kirjasinta, kuin kirjan nimeen ja/tai alanimeen.

Kansikuvan valinnassa ei kannata hätiköidä. Sillä on tärkeä rooli lukijan mielenkiinnon herättämisessä ja sen tulee kuvailla sekä kirjan sisältöä että kirjallisuuden lajia. Voit valita muutaman vaihtoehdon, vertailla niitä ja nukkua vielä yön yli ennen lopullista päätöstä. Tärkeää on myös, että kuva on hyvälaatuinen ja etenkin pienessä muodossa hyvin erotettavissa, sillä e-kirjakauppojen valikoimaa tutkitaan pienellä näytöllä. Valkoista taustaväriä kannattaa välttää, sillä monien e-kirjakauppojen taustaväri on valkoinen eikä kansi silloin erotu taustasta.

Kirjakauppamyynnin peruspilarit

E-kirjoja myydään nimensä mukaisesti ainoastaan sähköisessä muodossa verkossa. Lukijalla ei siis ole ollenkaan mahdollisuutta löytää kirjaa aiheeseen sopivasta hyllystä kirjakaupassa tai selata fyysistä kirjaa ennen ostopäätöksen tekoa. Tästä syystä on suositeltavaa panostaa kirjan esittelyyn, joka toimii samalla tavoin kuin painetun kirjan takakannen teksti. Se on etukannen lisäksi ensimmäinen asia, minkä lukija näkee kirjastasi ennen ostoa ja innoittaa lukijaa kurkkaamaan lukunäytteeseen – ja parhaassa tapauksessa ostamaan teoksen.

Jotta kirjakaupat ja kirjastot osaavat lisätä kirjasi oikeaan kategoriaan valikoimissaan, sinun on myös lisättävä e-kirjan luettelointitiedot huolella. Tämä pätee myös painettuihin kirjoihin, joita myydään verkkokaupassa. Kirjailijan nimi, kirjan nimi, tuoteluokka, aihepiiri, hakusanat ja muut olennaiset tiedot parantavat teoksen näkyvyyttä ja löydettävyyttä e-kirjakaupassa huomattavasti.

Yleisesti e-kirjojen hintataso on alhaisempi kuin painettujen kirjojen. Lukijat eivät usein ole valmiita maksamaan sähköisestä versiosta yhtä paljon kuin painetusta kirjasta ja tämä kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon kirjan hintaa miettiessä. Normaalisti suositeltu e-kirjan hinta on n. 20-50 % painettua kirjaa alhaisempi. Kirjan hintaan vaikuttavat tietenkin myös muut seikat, kuin sen lukumuoto, kuten esimerkiksi kirjallisuuden laji. Vertaile saman aihepiirin e-kirjojen hintoja eri verkkokaupoissa, se auttaa sinua hahmottamaan sopivan myyntihinnan omalle e-kirjallesi. BoD:n hintalaskuri antaa sinulle aina myös suosituksen e-kirjan myyntihinnasta.

Kuvakaappaus Elisa Kirjan esityksestä BoD:n Omakustantajapäivässä (Essi Manner, 2015)

Julkaisuaikataulu ja markkinointi

BoD:lla voit julkaista e-kirjan yhdessä painetun kirjan kanssa.  Valitse BoD Classic- tai BoD Comfort -palvelu ja kirjasi julkaistaan sekä painettuna että sähköisenä. Koska konvertoimme e-kirjan kaikkiin mahdollisiin tiedostomuotoihin meille toimittamastasi painotiedostosta, julkaistaan painettu kirja hieman ennen e-kirjaa.

Joustavuus e-kirjan hinnoittelussa on arvokas markkinointiväline kirjallesi. Alhaisen myyntihinnan avulla voit tehokkaasti edistää kirjanmyyntiä ja tunnettuutta lukijoiden keskuudessa. Hintakampanjamme laajentaa tätä mahdollisuutta entisestään. Kun julkaiset uuden e-kirjan painetun kirjan yhteydessä, voit aloittaa kirjasi myynnin alhaisemmalla hinnalla. Alennushinnan ja markkinointitoimenpiteen keston valitset itse – hinta voi olla alkaen 0,99 € ja hintakampanjan kesto enintään 8 viikkoa.

Kun perusasiat – kuten kirjan ammattimainen ulkoasu, myyvä kansi, luettelointitiedot löydettävyyden parantamiseksi ja sopiva myynti- sekä kampanjahinta – on asetettu, tulee sinun saattaa e-kirjasi lukijoiden tietoisuuteen. Voit aloittaa markkinointitoimenpiteet jo ennen kirjan julkaisua. Markkinointi koostuu monesta eri osa-alueesta ja se on tehokkainta, kun kirjan näkyvyyttä pitää yllä jatkuvasti esimerkiksi kotisivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä. E-kirjan markkinoinnissa voit hyödyntää monipuolisia markkinointivinkkejä blogissamme – löydät täältä neuvoja niin kohderyhmän kuin oman kirjasi ainutlaatuisuuden määrittämiseen ja kirjasi näkyvyyden edistämiseen mm. verkossa, lehdissä, blogeissa ja tapahtumissa.

Tekstissä on käytetty lähteenä Elisa Kirjan Essi Mantereen vuoden 2015 Omakustantajapäivän esitystä, Lukukeskuksen kyselytutkimusta suomalaisten lukutottumuksista sekä BoD:n omia tietopankkeja ja kotisivuja.