Onnistuneen omakustanteen julkaisu

Yhä useampi kirjailija valitsee nykyään omakustantamisen kirjalleen. Miksi omakustanteen julkaisu kannattaa ja mitä julkaisun yhteydessä kannattaa ottaa huomioon?

Atikkeli on alunperin julkaistu Kirjoitan-lehdessä.

Omakustantamisen ansiosta jokaisella on mahdollisuus julkaista oma kirjansa kirjakauppamyyntiin ja saattaa se lukijoiden tietoisuuteen. Vaihtoehtoisen julkaisun suosio on kasvanut viime vuosien aikana suuresti pääasiassa siksi, että kirjailijalla on täysi päätösvalta julkaisun sisällöstä, ulkonäöstä, aikataulusta ja markkinoinnista. Myös tekijänoikeuksien säilyminen kirjailijalla houkuttelee kirjan julkaisuun omatoimisesti. Julkaisupalvelut mahdollistavat oman kirjan julkaisun nopeasti ja helposti, tarvepainatus taas mahdollistaa julkaisun edullisen hinnan: kun kirjoja painetaan vasta tilauksesta, ei niitä tarvitse painattaa tiettyä määrää varastoon ja kirjailijan aloituskustannukset ovat minimissä.

Itse julkaisu on kuitenkin vain yksi askel laajemmassa projektissa: omakustannekirjailija huolehtii kirjoittamisen ja julkaisun lisäksi myös kirjan toteutuksesta ja teoksen saattamisesta lukijoiden tietoisuuteen. Omakustannekirjailijaa voisi kuvailla sanalla projektijohtaja: kaikkea ei tarvitse tehdä itse, mutta täytyy pitää huoli siitä, että projektin eri osa-alueet hoidetaan.

Omakustanteet rikastuttavat kirjamarkkinoita

Julkaisumuotojen muutos on johtanut siihen, että lukijat päättävät kirjan menestyksestä, eivät kustantamot. Tämä paitsi rikastuttaa kirjamarkkinoita, luo myös mahdollisuuden sellaisten teosten julkaisuun, jotka muutoin olisivat jääneet huomiotta. Esimerkkejä menestyneistä omakustannekirjailijoista on nykypäivänä monia, yksi niistä on ruotsalainen Emelie Schepp. Hän julkaisi dekkarisarjansa ensimmäisen osan itse, möi ja lähetti kymmeniä tuhansia kappaleita suoraan autotallistaan ja saavutti suuren suosion kotimaassaan. Tämän seurauksena suuri ruotsalainen kustantamo kiinnostui julkaisusta ja nyt teos on käännetty yli 30 eri kielelle. Itse hän on todennut omakustantamisesta ja sen tuomista mahdollisuuksista: ”Jos olisin luovuttanut, kun en saanut vastausta kustantamoilta, en olisi tässä”.

Omakustanteita julkaistaan kaikissa kirjallisuuden lajeissa ja erityisesti marginaaliset aiheet ovat suosittuja. BoD-kirjailija Juhana Salonen julkaisi syksyllä 2017 kirjansa Viiton – olen olemassa, joka kertoo identiteettinsä kanssa kamppailevan kuuron nuoren kasvusta kulttuuristaan ylpeäksi, viittomakieliseksi aikuiseksi. Teos on saavuttanut suuren suosion niin lukijoiden kuin median keskuudessa ja helmikuussa se sai Kuurojen Liiton tunnustuspalkinnon ”Vuoden viittomakieliteko 2017”.

Kirjan julkaisun neljä vaihetta

Kirjan julkaisu omakustanteena tuo mukanaan myös haasteita, kun projektin vaiheista huolehtii kirjailija itse. Varsinkin esikoiskirjailijana voi olla hankala hahmottaa, mitä julkaisun yhteydessä oikein pitäisi ottaa huomioon. Valmis käsikirjoitus on usean kirjailijan kohdalla monen vuoden työn takana ja tietysti myös tärkein ehto kirjan julkaisulle – mutta tekemistä riittää tekstin valmiiksi saattamisen jälkeenkin. Olemme jäsentäneet omakustanteen julkaisuprosessin neljään vaiheeseen, jotka auttavat kirjailijaa suunnittelemaan oman kirjansa toteutuksen ja julkaisun.

1. Kirjoittaminen

Kirjan julkaisun perustana on tietysti käsikirjoitus, joka on valmis näkemään päivänvalon ja kohtaamaan lukijat. Usein käsikirjoitusta työstetään useamman kuukauden tai jopa monen vuoden ajan ja kirjailijana voi olla vaikea päästää irti ja antaa mennä. Vaikka omakustanteen julkaisussa onkin se suuri etu, että päätösvalta koko sisällöstä säilyy täysin kirjailijalla, on kuitenkin todella suositeltavaa hakea tekstilleen palautetta – niin sisällön kuin kielenhuollon kannalta.

Suuri työ kannattaa saattaa kunnialla päätökseen, eikä tekstin viimeistelyssä pidä hätiköidä. On tärkeää, että valmis käsikirjoitus on virheetön, johdonmukainen ja lukijaystävällinen.

Korjauksien teko voi olla kirjailijalle väsyttävää ja omille virheilleen sokeutuu – ja tästä syystä on suositeltavaa saada ulkopuolista apua käsikirjoituksen viimeistelyyn. Sisällöllistä palautetta voi pyytää esimerkiksi ystäviltä, tutuilta tai esilukupalveluista. On tärkeää saada lukijan mielipide mm. tarinan selkeydestä ja siitä, vastasiko teksti odotuksia. Muista, että lukija on se, kenet sinun täytyy tekstilläsi vakuuttaa – älä siis aliarvioi saamaasi palautetta!

Ammattilaisen puoleen kannattaa kääntyä kielenhuollossa. Kustannustoimittaja tarkistaa tekstisi kieliopin ja oikeinkirjoituksen sekä antaa palautetta myös tekstin rakenteesta, uskottavuudesta ja kirjoitustyylistäsi.

2. Kirjan toteutus

Kun käsikirjoitus on käynyt läpi perusteellisen tarkistuksen, on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Kirjan taitossa seurataan usein tiettyä kaavaa, eikä tekstin saattaminen paperille ihan missä tahansa muodossa riitä. Teksti ja mahdolliset kuvat täytyy asetella jokaiselle kirjan sivulle yksitellen niin, että kirja antaa ammattimaisen vaikutelman ja takaa lukijalle mahdollisimman miellyttävän lukukokemuksen. Taitossa pitää esimerkiksi ottaa huomioon rivinvaihdot, tavutukset, mahdollinen sisällysluettelo ja kappalejaot. Myös kirjasimen valinta ja otsikoiden yhdenmukaisuus ovat tärkeitä seikkoja. Eri kirjallisuuden lajeilla on omat tyylinsä, jotka on hyvä pitää mielessä taittoa suunnitellessa. Yksi vinkki on ottaa mallia muista kirjoista: minkälaista kirjaa on miellyttävä lukea? Minkälaista kaavaa taitto seuraa ja mitä kirjasimia on käytetty?

Taiton lisäksi kirjalle täytyy tietenkin suunnitella kansi. Kirjan kansi on sen käyntikortti, jonka täytyy vakuuttaa lukija sekunneissa. Jos teos ei ole entuudestaan tuttu, on kansi tärkein tekijä valinnassa nostaa kirja hyllystä ja tutustua siihen tarkemmin lukemalla takakannen tekstin.

Kannen ulkoasu on tietenkin loppujen lopuksi makuasia ja on vaikea määritellä yleisesti ”hyvä kansi”. Tärkeintä on, että se sopii kirjaan, joten sen suunnittelun pohjalla tulisi aina olla kirjan sisältö. Kirjan kansi on ensimmäinen asia, minkä lukija näkee kirjasta ja se herättää tiettyjä mielikuvia ja odotuksia. Näin ollen kannesta tulisi käydä ilmi genre, sisällön pääpiirteet ja tyylilaji.

Kansi koostuu etukannesta, kirjan selästä ja takakannesta, joilla jokaisella on oma roolinsa: etukanteen kiteytyy usein yllä mainitut mielikuvia herättävät seikat, kirjan selkä näkyy kirjahyllyyn aseteltaessa ja takakansi sisältää esittelytekstin, joka on myös keskeisessä osassa. Kun lukija on vakuuttunut kirjan ulkoasusta tarpeeksi nostaakseen kirjan käteensä, on takakannessa olevan esittelytekstin rooli vaikuttaa positiivisesti ostopäätökseen. Kansi koostuu siis useista eri osista, joiden yhteispeli on sen tärkein ominaisuus – kun kokonaisuus on sekä ammattimainen että toimiva, on kirjasi myyty.

3. Julkaisu

Julkaisuvaiheessa kirja saatetaan vihdoin kirjakauppaan ja on lukijoiden tilattavissa. Myös julkaisussa on suositeltavaa toteuttaa huolella muutamat tärkeät vaiheet, jotta kirjaa voidaan myydä kirjakaupassa, sen luettelointi voidaan tehdä mahdollisimman tarkasti ja teoksen löydettävyys niin kirjakauppiaalle kuin lukijalle on optimaalinen. Julkaisun askeleet riippuvat täysin siitä, mitä kautta kirjansa julkaisee.

BoD:lla julkaisu sujuu kätevästi oman henkilökohtaisen myBoD-käyttäjätilin kautta, jossa kirja saa ensimmäisenä oman ISBN-tunnuksen. Kirjaprojektissa on kuusi askelta, jotka kirjailija käy itsenäisesti läpi ohjeiden avulla ja joihin tulee lisätä kirjan julkaisulle tärkeitä tietoja. Kirjan tietoihin lisätään esimerkiksi kirjan ja kirjailijan nimi sekä toteutustapa (kuten sivumäärä, koko ja kansilaatu). Luettelointitietoihin kirjailija laatii kirjan esittelytekstin, joka näkyy kirjan yhteydessä kirjakaupoissa, kirjailijaesittelyn ja teoksen sisältöön sopivat hakusanat sekä valitsee tuoteluokan. Tuoteluokan perusteella kirjakauppiaat ja kirjastot osaavat luetteloida kirjan oikein tuotetietoihinsa, joten tämä askel on tärkeä. BoD käyttää yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmää (YKL).
Lisäksi kirjaprojektiin ladataan kirjan sisus- ja kansitiedostot ja lopulta hyväksytään sopimukset. Sopimuksissa määritellään mm. yleiset ehdot, kuten tekijänoikeuksien pysyminen kirjailijalla sekä kirjan toteutustapa, myyntihinta ja kirjailijan myyntipalkkio. Näin taataan, että molemmilla osapuolilla on selkeys julkaisun perusteista.

Kun kirjaprojektin kuusi askelta on käyty läpi ja toimeksianto lähetetty BoD:lle, tarkistetaan painotiedostot teknisesti vielä BoD:n päässä ja kirja vapautetaan painoon. Tiedot lähetetään heti eteenpäin Kirjavälitykselle, Bookylle ja BTJ:lle, joilta kirjakauppiaat hakevat tiedot omiin luetteloihinsa. Kirja on tämän jälkeen saatavilla lähes kaikissa suomalaisissa kirjakaupoissa, verkkokirjakaupoissa ja kirjastoissa. Haluttaessa kirjaa myydään myös e-kirjakaupoissa ja kansainvälisesti. BoD tarjoaa omakustanteille maailmanlaajuisesti laajimman ja monipuolisimman myyntiverkoston ja varmistaa sekä painettujen että e-kirjojen saatavuuden lukijoille.

Täällä voit lukea lisää siitä, mitä BoD:n kulisseissa tapahtuu julkaisuvaiheessa.

4. Markkinointi

Kirjasi on julkaistu ja se löytyy kirjakauppojen valikoimista – mitä nyt tapahtuu? Kirjan menestystä ei valitettavasti takaa ainoastaan saatavuus, sillä kirjakauppojen valikoimista löytyy tuhansia kirjoja. Sinun seuraava tehtäväsi on kertoa kirjastasi, jotta lukijat löytävät sen ja valitsevat juuri sinun kirjasi kaikkien kilpailevien teosten joukosta. Kaksi peruspilaria, joiden ympärille voit tehokkaasti rakentaa markkinointitoimenpiteesi, ovat kohderyhmän ja kirjan ainutlaatuisuuden määritys. Kun tiedät, ketä haluat puhutella mainoksillasi ja miksi heidän tulisi ostaa juuri sinun kirjasi, voit kohdistaa markkinointiin käyttämäsi ajan ja energian tarkoituksillesi sopiviin kanaviin. Se on pitkällä tähtäimellä kannattavampaa kuin kirjan mainonta kaikissa mahdollisissa kanavissa – jolloin tavoitat toki suuren määrän kuulijoita, mutta et välttämättä kirjasi aiheesta kiinnostuneita mahdollisia lukijoita.

Markkinointiin on lukematon määrä mahdollisuuksia ja valinta tulisi tehdä sekä oman kirjan sisällön että käytettävissä olevan ajan mukaan. Jos sinulla ei ole aikaa päivittää säännöllisesti blogia ja viittä eri sosiaalisen median profiilia, valitse esimerkiksi kaksi tärkeintä kanavaa kohderyhmäsi perusteella. Sosiaalisessa mediassa on monia eri kanavia markkinointiin, tutustu niiden käyttöön ja valitse sinulle parhaiten sopivat. Tärkeä pohja markkinoinnille ovat omat kirjailijan kotisivut, jolloin voit kerätä kaiken oleellisen tiedon sinusta ja kirjastasi sekä linkit muihin profiileihin yhden katon alle. Kun lukija etsii sinusta tietoa hakukoneesta, antavat omat kotisivusi enemmän tietoa kuin esimerkiksi verkkokirjakaupan tuotetiedot.
Kotisivujen suuri etu on myös se, että sinä itse päätät niiden sisällöstä. Et voi kontrolloida sitä, mitä sinusta kirjoitetaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mutta kotisivujen tiedot määrität itse.

Verkossa tapahtuvan mainonnan (kotisivut, blogi, sosiaalinen media) lisäksi sinun kannattaa hyödyntää myös perinteistä markkinointia, esimerkiksi lehdistön ja tapahtumien kautta. Hyvä arvostelu antaa kirjallesi arvokasta näkyvyyttä ja lukijat ostavat varmemmin muiden lukijoiden suosittelemia teoksia. Ota rohkeasti yhteyttä lehdistön edustajiin ja kirjabloggaajiin  ja kerro heille kirjastasi. BoD:n kautta median edustajat voivat tilata kirjastasi maksuttomia arvostelukappaleita. Pidä kuitenkin myös median yhteydenotoissa mielessä kohderyhmäsi ja perustele, miksi kyseisen median käyttäjät voisivat kiinnostua kirjastasi (esim. paikalliset teemat tai sopiva aihepiiri).

Tapahtumien etu on tietenkin se, että voit tavata henkilökohtaisesti lukijoita, median edustajia ja mahdollisia yhteistyökumppaneita. Verkostoituminen on tärkeää sekä sinun että kirjasi tunnettuuden kannalta ja tilaisuudet kannattaa hyödyntää. Esimerkiksi kirjamessut ja muut kirjalliset tilaisuudet ovat omiaan mielenkiintoisten kontaktien luomiseen. Voit tietenkin järjestää tilaisuuksia myös itse: järjestä kirjallesi julkkarit tai ota yhteyttä paikalliseen kirjakauppaan lukutilaisuuden järjestämiseksi.

Suunnitelma tuo selkeyttä julkaisuun

Kun aloitat oman kirjasi julkaisuprojektin, on suositeltavaa tehdä eri vaiheille alustava suunnitelma ja miettiä punainen lanka. Suunnitelman tarkkuuden voit tietenkin päättää itse: toisille on tärkeää yksityiskohtainen suunnittelu päivämäärineen, toisille taas riittää suurpiirteinen aikajana. Mieti, missä vaiheessa aloitat tiettyjen toimenpiteiden suunnittelun ja milloin haluaisit niiden valmistuvan. Määrittele tavoitteesi etukäteen ja tee projektin eri vaiheille tehtävälistat näiden perusteella. Ota yhteyttä mahdollisiin yhteistyökumppaneihin (esim. kirjan toteutukseen) ja pyydä arviota aikataulusta. Voit myös lisätä suunnitelmaasi tapahtumia tai juhlapyhiä, jotta voit järjestää osallistumisen tai markkinointitoimenpiteitä hyvissä ajoin. Edellä mainitut neljä julkaisun vaihetta auttavat sinua jaottelemaan suunnitelmasi osioihin ja selkeyttämään monivaiheista projektia.

Vielä yksi tärkeä vinkki loppuun: hakeudu muiden omakustantajien seuraan, keskustelkaa yhdessä kirjan julkaisusta – helpoista ja vaikeista, hyvistä ja huonoista puolista. Kenelläkään ei ole antaa yhtä hyviä vinkkejä, ohjeita ja tsemppiä kuin toisilla samoja vaiheita läpi käyneillä kirjailijoilla. Ja parhaassa tapauksessa voit itse myös olla avuksi muille!

Kommenttia

  • Hei Tuula,

   omakustantamisen hyvä puoli on nimenomaan se, että jokainen voi julkaista oman kirjansa kirjakauppamyyntiin. Kirjojen menestys riippuu pitkälti omasta markkinoinnistasi: sinun tulee julkaisun lisäksi saattaa kirjasi lukijoiden tietoisuuteen markkinointitoimenpiteillä. Runoja luetaan paljon, lukijoiden pitää vain tietää, että myös sinun runosi ovat kirjakaupoissa ja kirjastoissa saatavilla! Esimerkiksi täällä blogissamme on monia artikkeleita, joista löydät vinkkejä kirjan markkinointiin. Hyvää kesää!

   Terveisin,
   Vera/BoD

 • Olen suunnitellut jonkin aikaa ammatilliseen kasvuun liittyvän kirjallisuuden tuottamista. Kannattako minun lähestyä asiassa ideani kanssa kustantajia, vai onko nykyisin tehokkaampaa tehdä omakustanne? Pohdin myös digitaalisien julkaisumuotojen (eKirja+äänikirja?) sekä perinteisen välillä.

  • Hei Matti,
   kiitos viestistäsi. Tähän ei varmaan ole yleispätevää vastausta. Omakustantamisen puolelta voi sanoa, että omakustantajana sinulla on vapaus julkaista kirjasi kuten haluat ja saat päättää kaikesta siihen liittyvästä, sisällöstä toteutukseen ja hinnasta markkinointiin. Tietysti vapaus tuo mukanaan myös vastuuta, mutta omakustantajanakaan sinun ei tarvitse olla yksin ja huolehtia kaikesta itse, jos et halua. Meiltäkin löytyy palveluita esimerkiksi kielenhuoltoon, kirjan taittoon ja kannen suunnitteluun. Täältä blogista löytyy paljon vinkkejä esimerkiksi markkinointiin liittyen, mutta myös muuta käytännön tietoa, kuten miten hakea apurahaa (voi hakea myös omakustannetta varten) tai miten haetaan lainauskorvauksia. BoD:lla voit julkaista kirjasi niin painettuna kuin e-kirjana ja saavutat kauttamme hyvin laajat myyntikanavat molemmille julkaisumuodoille. Asiakaspalvelumme auttaa ja neuvoo mielellään lisää osoitteessa info@bod.fi. Menestystä kirjaprojektillesi! t. Saara/BoD

 • Hei!
  Olen teetättänyt jo 13 runokirjaa omakustanteisesti parinkymmenen vuoden aikana. Viimeinen tuli vasta uunista ulos: Elämän kuisketta.
  Ajattelin jo lopettaa tämän aika kalliin harrastuksen, mutta veri vain vetää aina silloin tällöin julkaisemaan. Tietysti haluaisin, että mahdollisimman moni niitä lukisi, mutta en ole ollenkaan markkinointi-ihminen. Netissä nyt on ollut Kirjavälityksellä ja Bookilla, mutta aika vaatimattomin tuloksi. Paitsi edellinen lapsille tarkoitettu runokirjani yllätti minut menekillään, jopa yli 40 kappaletta netin kautta ja paikallisesti jonkin verran.
  Olen nyt yrittänyt etsiä uusia vinkkejä, mitenkä jatkaisin vai jatkanko ollenkaan.
  Luulenpa vain, että en malta olla vielä julkaisematta jonkin ajan päästä kun tuota ikääkin
  on jo kertynyt aika lailla ja alkaa pitää kiirettä…

  • Hei Leena, kiitos kommentistasi. BoD:n kautta voit julkaista kirjasi ilman taloudellista riskiä, sillä sinun ei tarvitse tilata kirjastasi tiettyä painosmäärää, painamme kirjoja yhdestä kappaleesta alkaen. BoD Classic -palvelun puitteissa saat meiltä ISBN-tunnuksen ja huolehdimme puolestasi kirjojesi välityksestä kirjakaupoille Kirjavälityksen ja Bookyn kautta – sinun ei tarvitse huolehtia mistään. Päätät itse kirjasi ohjemyyntihinnan ja näin ollen oman kirjailijapalkkiosi, jota sinulle maksetaan jokaisesta kirjakaupan kautta ja kirjastoille myydystä kirjasta. BoD Classic -kertamaksu on 69 €.
   Terveisin, Saara/BoD

 • Hei,
  Tässä taas kertailin näitä asioita ja ilokseni näen, että tällä sivulla vastataan ongelmiin, joihin törmää aina silloin tällöin. On hieno saavutus jos runokirjaa on mennyt 40 kappaletta, kun tässä räpiköidään alle kymmenen kirjan lukijamäärissä. Tutut ja ystävät ovat ostaneet joitakin, mutta siinä se. Kuitenkin tässä eräs tuttavani oli yrittänyt ostaa kirjaa kirjakaupasta, ja eivät siellä löytäneet ollenkaan kirjaani. Toinen kokemus oli, kun kirjaa yritettiin tilata muualta, kuin Bodin verkkokaupasta, ei tullut ja ilmoitettiin, ettei ole varastossa. Käsitykseni on, että tilaamalla pitäisi onnistua. Kummallisia juttuja nämä. Toisaalta markkinointi on vaikea asia, joten sitä ei vain tahdo kehdata mainostaa omia tuotoksiaan. Olen kyllä vähän silloin tällöin vinkannut blogissani, jota pidän. Kertaus on opintojen äiti, joten taas yritän miettiä miten asioissa tulisi toimia. Palautetta saa kasvotusten paremmin, mutta vain yksi on netissä arvostellut netissä, ja se tuli Tapiolan kirjaston suunnalta, Tunnelmatreffit kirjasta. Kiitos siitä.

Vastaa

*Pakolliset kentät