Viivästykset painossamme

Ikävä kyllä kirjojen paino on viime kuukausina kestänyt tavallista kauemmin. Tässä blogiartikkelissa haluamme kertoa tarkemmin, mistä viivytykset johtuvat ja mitä olemme tehneet, tilanteen parantamiseksi.

Olemme todella pahoillamme, ettemme tällä hetkellä pysty painamaan kirjoja normaalien painoaikojen puitteissa. Erityisen ikävää on, että tilanne on kestänyt niin pitkään. Sen takia haluamme nyt hieman laajemmin kertoa, mistä viivytykset johtuvat ja mitä olemme tehneet, jotta tilanne helpottuisi mahdollisimman pian.

Mistä viivytykset johtuvat?

Covid-19-pandemiaan liittyvät rajoitukset

Jo yli vuoden ajan olemme, kuten koko muu maailma, joutuneet kohtaamaan ennen kokemattoman pandemiatilanteen ja sen seuraukset yhteiskunnassa. Meidän on täytynyt reagoida nopeasti erilaisiin rajoituksiin ja yhteiskunnan sulkuihin useaan otteeseen. BoD:n paino sijaitsee Saksassa ja pandemian aikana, etenkin viime vuoden lopusta alkaen, Saksan hallituksen asettamat rajoitukset ovat vaikuttaneet voimakkaasti painon toimintaan. Tietenkin hygieniamääräysten noudattaminen on meille hyvin tärkeää, koska työntekijöidemme terveys ja turvallisuus ovat aina etusijalla.

Kasvaneet tilausmäärät

BoD ei ole vain kirjailijoiden vaan myös yli 3 000 kustantamon kumppani ja toimimme Suomen lisäksi useassa eri Euroopan maassa, kuten Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Palvelimellamme on noin 4 miljoonaa niin kirjailijoidemme kuin kustantamoasiakkaidemme nimekettä. Kuluneen vuoden aikana monet kustantajat ovat alkaneet käyttää entistä enemmän tarvepainatusta, koska se on heille taloudellisesti vähemmän riskialtista. Monissa maissa on ollut pitkiäkin sulkutiloja, jolloin esimerkiksi kirjakaupat ovat olleet suljettuna ja kustantajat ovat painattaneet taloudellista riskiä vähentääkseen nimekkeistään vain hyvin pieniä painoksia tai ne ovat olleet saatavilla ainoastaan tarvepainatuksen kautta. Viime vuoden lopusta alkaen tilausmäärämme ovat olleet joka kuukausi huomattavasti edellisvuotta korkeammat. Tuotantokapasiteettimme ovat ylittyneet, emmekä ole siksi pystyneet käsittelemään tilauksia normaalissa aikataulussa.

Myös Brexitillä on ollut vaikutusta tilausten määrään. Aiemmin moni kustantamoasiakas painatti kirjojaan osin myös Isossa-Britanniassa. Brexitin ja sen tuomien tullimääräysten myötä kustantamot ovat siirtäneet painon taas EU-maissa toimiviin painoihin kuten BoD:lle.

Mitä olemme tehneet tilanteen parantamiseksi?

Painokapasiteetin nostaminen

Jotta voimme käsitellä ja toimittaa meille tulevat tilaukset mahdollisimman nopeasti, olemme toteuttaneet kattavia lisätoimenpiteitä. Keskeinen toimenpide on painokapasiteetin nostaminen uusilla tuotantolinjoilla.

Painokoneiden integroiminen painoprosessiin on suhteellisen monimutkaista, joten käyttöönotto vaatii hieman aikaa. Uusi rullapainolinja on kuitenkin jo toiminnassa ja neljästä uudesta jauhepainokoneesta kaksi on jo käytössä.

Painokapasiteetin laajentaminen nopeuttaa painatusprosesseja ja varmistaa samalla, että paino toimii mahdollisimman sujuvasti, sillä äärimmäisen korkea painotoimeksiantojen määrä on johtanut myös koneiden huoltovälien lyhenemiseen.

Lisää henkilökuntaa painoon

Palkkasimme painoon jo viime vuoden lopussa lisää henkilökuntaa joulusesongin takia ja nyt henkilökunnan määrää on lisätty vielä, niin paljon kuin on mahdollista Covid 19-hygieniamääräyksiä vaarantamatta. Lisähenkilökuntaa on palkattu etenkin aikaa vievään kovakantisten kirjojen tuotantoon sekä postitukseen ja uudet työntekijät ovat perehtymässä tehtäviinsä. Covid 19-varotoimien noudattaminen painon ja postituksen henkilökuntamme terveyden turvaamiseksi ovat tietenkin etusijalla.

Olemme todella pahoillamme kaikista viivytyksistä, joita kirjojen toimituksissa on ollut. Toivomme ja uskomme, että näiden toimien ansiosta pystymme pian painamaan ja toimittamaan kirjat totutussa aikataulussa.

Kirjoittanut

Saara Golombek

on ollut mukana BoD:n matkalla Suomessa alusta alkaen ja tuntee omakustantamisen mitä parhaiten. Saara on vastuussa BoD:n markkinoinnista ja viestinnästä Suomessa ja kirjoittaa blogiimme artikkeleita niin yleisesti kirjan julkaisemiseen, kirja-alaan kuin markkinointiin liittyen.

lisää artikkeleita

Vastaa

*Pakolliset kentät