Kirjailijajärjestöt – kirjailijoiden asialla

Kirjailijajärjestöt toimivat kirjailijoiden keskeisenä yhdyssiteenä ja tarjoavat jäsenilleen monenlaisia kirjailijan työhön liittyviä palveluita. Myös omakustantajan kannattaa tutustua järjestöihin ja niiden toimintaan.

Suomessa toimii useita kirjailijajärjestöjä, valtakunnalliset järjestöt Suomen Kirjailijaliitto ja Suomen tietokirjailijat ry, sekä kymmeniä paikallisia kirjailijajärjestöjä. Mitä kirjailijajärjestöissä tehdään? Mikä on niiden tarkoitus? Miten jäsenet valitaan ja voiko omakustantaja liittyä jäseneksi? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen kaksiosaisesta artikkelisarjastamme, jonka ensimmäisessä osassa esittelemme Suomen Kirjailijaliiton ja Suomen tietokirjailijat.

Suomen tietokirjailijat ry

Suomen suurin kirjailijajärjestö on Suomen tietokirjailijat ry. Sen toiminnan tarkoituksena on edistää tietokirjallisuutta osana suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria sekä valvoa tieto- ja oppikirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Yhdistys toimii tietokirjailijoiden yhdysssiteenä ja lisäksi edistää jäsentensä ammattitaitoa ja -etiikkaa sekä heidän ammatti-identiteettiään ja tukee tietoteosten kirjoittajia henkisesti ja aineellisesti.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen oikeudellista neuvontaa tietokirjailijan työhön liittyvissä sopimus- ja tekijänoikeusasioissa sekä tekee yhteistyötä kustantajien, viranomaisten, luovan alan järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Vuosittain yhdistys jakaa yli 2 miljoonaa euroa apurahoina tieto- ja oppikirjailijoille jäsenilleen.

Suomen tietokirjailijat ry järjestää säännöllisesti erilaisia tapahtumia, kuten seminaareja, koulutuksia, tietokirjatapahtumia ja jäsentapaamisia ympäri Suomea. Valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan lisäksi yhdistys osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön ja seuraa tiiviisti kansainvälistä tekijänoikeuskeskustelua.

Lisäksi Suomen tietokirjailijat ry tiedottaa ja viestii, tekee tai teettää tutkimuksia sekä julkaisee tietokirjoittamiseen liittyviä teoksia. Yhdistys neuvottelee alan toimijoiden kanssa, antaa asiantuntijalausuntoja sekä vaikuttaa lainsäädännön ja alan käytäntöjen kehittämiseen. Lausuntoja annetaan mm. opetus- ja kulttuuriministeriölle tieto- ja oppikirjailijoille merkityksellisistä kysymyksistä.

Kuka voi hakea jäsenyyttä?

Suomen tietokirjailijoiden jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka on yksin tai yhdessä muiden kanssa julkaissut tietoteoksia. Jäsenehdokkaan henkilökohtaisen tietokirjallisen tuotannon laajuuden tulee vastata vähintään noin 200 painosivua. Moni omakustantaja pohtii, voiko omakustanteella lähteä hakemaan jäsenyyttä. Se on täysin mahdollista, myös omakustanteen julkaissut kirjailija voi hakea Suomen tietokirjailijat ry:n jäseneksi, mikäli teos on julkisesti saatavilla. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Tällä hetkellä Suomen tietokirjailijoilla on yli 3 300 jäsentä, jotka ovat mm. yleisten tietokirjojen, oppimateriaalien, oppaiden, sanakirjojen ja tietokirja-artikkeleiden kirjoittajia. Jäsenmaksu on 81 euroa/vuosi.

Suomen tietokirjailijoiden tapahtumia

Valtakunnallisena yhdistyksenä Suomen tietokirjailijat järjestää toimintaa jäsenilleen ympäri Suomea. Vain jäsenille tarkoitettujen tilaisuuksien lisäksi yhdistys järjestää tietokirjallisuuteen liittyvää ohjelmaa kaikille muun muassa eri kirjamessuilla ja muissa yleisötapahtumissa. Vuoden 2021 tärkein tapahtuma on kaikille avoin, kaksipäiväinen Tietokirja.fi-festivaali, joka järjestetään elokuun lopussa (25.-26.8.2021) Festivaali järjestetään joka toinen vuosi. Tapahtumassa kuullaan mm. haastatteluja ja paneelikeskusteluja erilaisista ajankohtaisista aiheista.

Suomen tietokirjailijat ry järjestää myös erilaisia webinaareja, joista osa on avoinna kaikille, osa vain jäsenille. Tällä hetkellä suunnitteilla on muun muassa webinaari, jossa opastetaan, kuinka tietokirjailija voi hyödyntää sosiaalista mediaa teoksensa markkinoinnissa.

Suomen tietokirjailijoiden toiminnasta ja tapahtumista voi lukea lisää yhdistyksen verkkosivuilta.

Suomen Kirjailijaliitto

Suomen Kirjailijaliitto ry on vuonna 1897 perustettu suomenkielisten kaunokirjailijoiden aatteellinen ja ammatillinen järjestö, joka valvoo ja kehittää kirjailijoiden taiteellisia, ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä edistää suomalaista kirjallisuutta. Liitto toimii kirjailijan työn ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen aseman erityisasiantuntijana.

Kirjailijaliiton valtakunnallinen ja kansainvälinen toiminta keskittyy kulttuuri- ja taidepolitiikan edistämiseen, tekijänoikeuksien puolustamiseen ja kirjailijoiden sosiaali- ja eläketurvan vahvistamiseen. Liitto tuottaa kirjailijan työhön liittyvää tietoa lukuisien kirja-alan toimijoiden ja lukijoiden käyttöön.

Jäsenilleen Suomen Kirjailijaliitto tarjoaa muun muassa seminaareja, koulutuksia, työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa ja muita jäsenpalveluita. Se myös jakaa jäsenilleen palkintoja ja apurahoja sekä ylläpitää kirjailijakoteja, kirjailijaresidenssejä, työhuoneita ja lomakohteita. Liitto julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Kirjailija-lehden sekä yksitoista kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenkirjeen, joka kokoaa yhteen kirjailijan työhön liittyviä ajankohtaisia asioita.

Kirjailijaliitto toimii myös alan lainsäädännön kehittämiseksi ja valvoo kirjailijoiden tekijänoikeuksia. Yhdistyksen lakiyksikkö neuvoo kirjailijan työhön liittyvissä sopimusasioissa, tekijänoikeudellisissa kysymyksissä sekä sosiaaliturva- ja verotusasioissa. Kustannussopimusasioissa neuvonta ulottuu jäsenten lisäksi myös uransa alussa oleviin vielä liittoon kuulumattomiin kirjailijoihin.

Liitolla on edustus opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnassa sekä tekijänoikeusjärjestö Kopiostossa ja kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanastossa. Sen lisäksi Suomen Kirjailijaliitto on jäsenenä kansainvälisissä tekijänoikeusjärjestöissä CISAC:ssa ja IFRRO:ssa. Liitto tekee yhteistyötä kotimaisten kirjailija- ja tekijänoikeusjärjestöjen kanssa.

Kuka voi hakea jäsenyyttä?

Kirjailijaliiton jäsenyyttä haetaan Suomen Kirjailijaliiton johtokunnalta hakulomakkeella, johon liitetään vähintään kaksi teosta, joiden perusteella jäsenyyttä haetaan. Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on julkaissut vähintään kaksi itsenäisesti luotua alkuperäistä suomenkielistä kaunokirjallista teosta ja jota tuotannollisen ja ammatillisen tason perusteella voidaan pitää kirjailijana. Yhteisteoksen perusteella ei voi hakea jäsenyyttä, vaan teoksen tulee olla hakijan itsenäisesti luoma. Arvioinnissa tarkastellaan teosten taiteellista ja ammatillista tasoa sekä hakijan kirjallisen osaamisen kehitystä. Teosten julkaisijalla ei ole merkitystä ja jäsenyyttä voi hakea myös omakustanteilla. Kaikki teokset, joiden perusteella jäsenyyttä haetaan, luetaan ja arvioidaan.

Vuosijäsenten lisäksi liitossa on myös kunniajäseniä, jotka voivat olla liiton tarkoitusperiä ja suomalaista kirjallisuutta ansiokkaasti edistäneitä suomalaisia ja ulkomaalaisia henkilöitä. Suomen Kirjailijaliittoon kuuluu reilut 800 jäsentä ja jäsenmaksu on 162 euroa vuodessa.

Kirjailijaliitto aktiivisesti mukana messuilla

Suomen Kirjailijaliitto on vuosittain mukana sekä Helsingin että Turun Kirjamessuilla. Liiton messuosasto tuottaa runsaasti lavaohjelmaa, jossa keskustelujen keskiössä on aina kirjailijan ammatti.

Lisää Kirjailijaliiton toiminnasta ja tapahtumista voi lukea liiton verkkosivuilta.

Muita valtakunnallisia kirjailijajärjestöjä

Suomen tietokirjailijoiden ja Suomen Kirjailijaliiton lisäksi Suomessa on myös yhdistyksiä kirjailijoille, jotka eivät kirjoita suomen kielellä. Valtakunnallinen Finlands svenska forfattareförening toimii ruotsin kielellä kirjoittavien kirjailijoiden yhdistyksenä. Globe Art Point-yhdistys sen sijaan edistää ja tukee Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden asemaan ja työskentelymahdollisuuksia. Pohjoismainen saamelaiskirjailijoiden yhdistys SGS edistää saamenkielistä kirjallisuutta, sen kirjoittamista, kustantamista, julkaisemista ja muille kielille kääntämistä. Suomen Nuorisokirjailijat puolestaan on myös valtakunnallinen kirjailijayhdistys, jonka jäsenet kirjoittavat lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta.

Näiden valtakunnallisten kirjailijajärjestöjen lisäksi kirjallisuudesta kiinnostuneet voivat löytää yhteyden muihin kirjoittajiin kymmenien paikallisten kirjailijajärjestöjen kautta, verkostoitua ja löytää väylän tekstiensä julkaisemiselle. Näitä järjestöjä ja niiden toimintaa esittelemme seuraavassa blogiartikkelissamme.

Lähteenä käytetty:
Suomen tietokirjailijat ry:n verkkosivut
Suomen Kirjailijaliiton verkkosivut
Sähköpostiviesti 3.5.2021 Suomen Kirjailijaliiton viestintäpäällikkö Anna Chydeniukselta
Sähköpostiviesti ja puhelinhaastattelu 5.5.2021 Suomen tietokirjailijat ry:n viestintäpäällikön Anne Rutasen kanssa

Kirjoittanut

Eva Czechanowski

Eva Czechanowski kirjoittaa BoD:n blogiin omakustanteisen kirjan julkaisemiseen ja markkinointiin liittyviä artikkeleita sekä tekee käännöksiä. Median ja viestinnän parissa työskennellyt Eva lukee mieluiten inspiroivina pitämiensä ihmisten elämäkertoja. Päivittäiseen lukutuokioon kuuluu myös omille lapsille luetut klassiset satuaarteet ja uudemmat seikkailut.

Vastaa

*Pakolliset kentät