Paikalliset kirjailijajärjestöt – verkostoja ja tukea

Kirjailijat, kirjoittamisen harrastajat ja kirjallisuuden ystävät kohtaavat toisensa paikallisissa kirjailijajärjestöissä ja voivat löytää järjestöstä jopa väylän oman tekstin julkaisulle.

Blogisarjamme edellisessä osassa käsittelimme valtakunnallisia kirjailijajärjestöjä, tällä kertaa tutustumme paikallisiin kirjailijajärjestöihin. Suomessa toimii kymmeniä paikallisia kirjailijajärjestöjä, jotka järjestävät tapahtumia ja koulutuksia sekä toimivat kirjailijoiden ja kirjoittajien yhdyssiteenä. Paikallisten kirjailijajärjestöjen kautta kirjailijat ja kirjoittajat voivat löytää yhteyden muihin kirjoittajiin ja joskus myös löytää väylän tekstiensä julkaisemiselle.

Useat paikalliset kirjailijayhdistykset toivottavat tervetulleiksi niin ammatti- kuin harrastekirjailijat ja mukaan voivat mennä myös kirjallisuudesta kiinnostuneet. Järjestöjen tarkoitus, toiminta, jäsenedut ja -kriteerit vaihtelevat järjestöittäin. Paikalliset kirjailijajärjestöt toimivat erinomaisina verkostoitumispaikkoina ja tarjoavat usein jäsenilleen arviointipalveluita ja koulutuksia, jotka auttavat kehittämään omaa osaamista. Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin kolmeen eri paikallisjärjestöön, Kirjoittajayhdistys Palttaan, Uudenmaan Kirjoittajiin sekä Lapin Kirjallisuusseuraan.

Kirjoittajayhdistys Paltta

Kirjoittajayhdistys Paltta ry on vuonna 1963 perustettu kirjoittajien yhdysside Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Yhdistyksellä on monipuolista toimintaa: se järjestää kirjoittajakoulutuksia, arvostelupalveluita, seminaareja, runotilaisuuksia, open mic-iltoja ja kirjailijamatineoita eri puolilla Kaakkois-Suomea. Paltta myös julkaisee antologioita jäsentensä teksteistä ja järjestää kirjoituskilpailuja.

Yhdistykseen kuuluu viisi aktiivista kirjoittajaryhmää Parikkalassa, Lappeenrannassa, Imatralla, Luumäellä, Kotkassa ja Kouvolassa. Ryhmään voi mennä mukaan ottamalla yhteyttä ryhmän vetäjään tai menemällä suoraan tapaamiseen.

Paltta järjestää aktiivisesti erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi kesällä, 6.7.2021, Paltta runoilee Eino Leinon hengessä Lappeenrannassa. Syksyllä yhdistys järjestää nuorten kirjoittamispajoja Imatralla, Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Aleksis Kiven päivänä 10.10.2021 avautuu nuorille suunnattu kirjoituskilpailu. Syksyllä Paltta pyrkii myös pitämään open mic-iltoja kirjastoissa ja Uusien kirjojen illan loka-marraskuussa.

Kuka voi hakea jäsenyyttä?

Palttaan ovat tervetulleita kaikki kirjailijat, harrastajakirjoittajat, omakustantajat, arvostelijat, kääntäjät tai muulla tavoin kirjallisuuden parissa toimivat henkilöt. Johtokunta voi kutsua erikoisesti ansioituneen jäsenen tai ulkopuolisen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi. Jäsenyyttä voi hakea kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalta. Yhdistykseen kuuluu 154 jäsentä.  Jäsenmaksu on 25 euroa/vuosi. Lisää Kirjoittajayhdistys Paltan toiminnasta ja tulevista tapahtumista löytyy Paltan omilta verkkosivuilta.

Uudenmaan Kirjoittajat

Uudenmaan Kirjoittajat ry:n juuret juontavat vuoteen 1969, jolloin perustettiin Länsi-Uudenmaan Kirjoittajat ry niminen yhdistys. Vuosien saatossa yhdistyksen nimi sai nykyisen muotonsa Uudenmaan Kirjoittajat ry – Nylands Skribenter rf. Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja oli perustajajäseniin kuulunut kirjailija Iris Kähäri. Hän halusi perustaa yhdistyksen, johon voisi kuulua niin ammatti- kuin harrastekirjailijoita

Uudenmaan Kirjoittajat toimii kirjailijoiden ja kirjoittajien yhdyssiteenä ja työskentelee kirjallisuuden ja kirjoittamisen harrastuksen lisäämiseksi. Yhdistyksellä on monipuolista toimintaa, se järjestää kokouksia, keskustelu-, esitelmä-, koulutus- ja juhlatilaisuuksia, sekä tekee aloitteita, jakaa palkintoja ja myöntää apurahoja.

Yhdistys pyrkii resurssiensa mukaan esilukemaan ja editoimaan jäsentensä tekstejä. Jäseniä ohjataan myös käyttämään joko kaupallisen editointiyrityksen tai Nuoren Voiman Liiton palveluja.

Yhdistyksen tärkeä julkaisukanava ja jäsenetu jäsenille on korkeatasoinen kirjoittajille suunnattu lehti, Kulttuurilehti Elias, jossa julkaistaan jäsenten tekstejä, kirjailijahaastatteluja ja kirjoittamiseen liittyviä artikkeleita. Lehti julkaistaan sekä painettuna versiona, että maksuttomana verkkojulkaisuna yhdistyksen kotisivuilla. Useat kirjastot tilaavat myös lehteä lukusaleihinsa.

Vuodesta 2006 yhdistys on tarjonnut kuukausittain ilmaisen kirjoituskehotteen halukkaiden omaan sähköpostiin. Kehotteen tarkoitus on antaa kirjoitusideoita ja laittaa luovuus liikkeelle.

Yhdistyksen kirjailijakahviloita on järjestetty sekä Arabianrannan että Vallilan kirjastoissa ja niihin on vapaa pääsy kaikilla. Kahviloissa haastatellaan juuri kirjansa julkaisseita kirjailijoita, joilla on myös mahdollisuus myydä kirjojaan tilaisuudessa.

Kuka voi hakea jäsenyyttä?

Uudenmaan Kirjoittajat on avoin kaikille kirjallisuuden ystäville. Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Uudenmaan maakunnan alueella asuvien lisäksi myös muualla Suomessa asuvat tai etnisesti muualta kotoisin olevat Suomen kansalaiset, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenyyshakemuksen voi täyttää yhdistyksen verkkosivuilla. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenyyshakemukset. Yritykset ja yhteisöt voivat liittyä yhdistyksen kannattajajäseniksi. Yhdistyksen tämänhetkinen jäsenmäärä on 121 jäsentä, joista 13 on kunniajäseniä. Jäsenmaksu on 25 euroa/vuosi.

Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan ja muusta kirjallisuudesta tapahtuvasta noin 2-3 kertaa vuodessa lähetettävässä PikkuElias-jäsentiedotteessa. Yhdistyksellä on 309 jäseninen Facebook-ryhmä, jossa on sekä yhdistyksen jäseniä että jäsenyydestä kiinnostuneita.

Uudenmaan Kirjoittajat ry:n verkkosivuilta löytyy lisää tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista.

Lapin Kirjallisuusseura

Lapin Kirjallisuusseura on vuonna 1996 Rovaniemellä perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia lappilaisten kirjailijoiden, kirjoittajien ja kirjallisuuden edistämisestä kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Sen lisäksi yhdistys pyrkii luomaan edellytyksiä kirjallisuuden tuottamiseksi ja levittämiseksi.

Yhdistys järjestää muun muassa koulutustilaisuuksia, teemaseminaareja, kirjallisuustapahtumia ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistyksellä on useita tiedotuskanavia jäsenilleen. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä Lapillinen-jäsenlehdessä, Facebook- ja Twitter-sivuilla esitellään vasta ilmestynyttä lappilaista kirjallisuutta ja kirjailijoiden toimintaa sekä tiedotetaan ajankohtaisista kirjallisuuteen liittyvistä tapahtumista ja koulutustilaisuuksista. Jäsenlehti julkaisee myös jäsenten lyhyitä novelleja, esseitä, runoja ja aforismeja.

Lapin Kirjallisuusseura järjestää vuosittainen kesäkuun alussa Sodankylän kirjoittajakurssin, josta on tullut jo vakiintunut osa yhdistyksen toimintaa. Kokeneiden ja ansioituneiden kouluttajien järjestämän opetuksen lisäksi kurssilla pääsee tutustumaan muihin kirjoittajiin ja keskustelemaan kirjoittamiseen liittyvistä aiheista muiden samanhenkisten kanssa. Marraskuiseen Tekijöiden päivään kutsutaan kuluneen vuoden aikana kirjan julkaisseet lappilaiset kirjailijat esittelemään ja myymään teoksiaan paikalla olevalle yleisölle.

Kuka voi hakea jäsenyyttä?

Lapin Kirjallisuusseura on avoin kaikille kirjallisuuden ystäville. Seuran yli 300 jäsenen joukossa on niin kirjailijoita, kirjoittamisen harrastajia kuin lappilaisesta kirjallisuudesta kiinnostuneita. Jäseneksi voi liittyä tekemällä kirjallisen jäsenhakemuksen seuran hallitukselle. Jäsenmaksu on 25 euroa/vuosi. Lapin Kirjallisuusseuran kotisivuilla voi seurata lappilaisen kirjallisuuden kuulumisia ja saada tietoa ajankohtaisista tapahtumista.

Muita paikallisia kirjailijajärjestöjä

Nämä kolme paikallisjärjestöä ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten paikallisjärjestöt toimivat. Näiden yhdistysten lisäksi Suomessa toimii kymmeniä muita alueellisia kirjailija- ja kirjoittajayhdistyksiä, jotka järjestävät jäsenilleen monipuolista toimintaa ja antavat oivallisen mahdollisuuden verkostoitua muiden kirjoittajien kanssa.

Niin kutsuttuun Kirjailijayhdistysten verkostoon kuuluu 34 itsenäistä yhdistystä eri puolilta Suomea. Suomen Kirjailijaliiton sivuilla on luettelo näistä kirjailijajärjestöistä sekä linkit järjestöjen kotisivuille. Suosittelemme tutustumaan! Ehkä otat yhteyttä oman alueesi kirjailijajärjestöön?

Lähteenä käytetty:

Kirjailijaliiton verkkosivut
Kirjoittajayhdistys Paltta ry:n verkkosivut
Sähköpostiviesti 22.4.2021 Kirjoittajayhdistys Paltta ry:n puheenjohtajalta (Kirsi Komulainen)
Sähköpostiviesti 5.5.2021 Uudenmaan Kirjoittajat ry:ltä, (Sirpa Suominen ja Christine Hammar)
Uudenmaan Kirjoittajat ry:n verkkosivut
Lapin Kirjallisuusseuran verkkosivut

Kirjoittanut

Eva Czechanowski

Eva Czechanowski kirjoittaa BoD:n blogiin omakustanteisen kirjan julkaisemiseen ja markkinointiin liittyviä artikkeleita sekä tekee käännöksiä. Median ja viestinnän parissa työskennellyt Eva lukee mieluiten inspiroivina pitämiensä ihmisten elämäkertoja. Päivittäiseen lukutuokioon kuuluu myös omille lapsille luetut klassiset satuaarteet ja uudemmat seikkailut.

Kommenttia

Vastaa

*Pakolliset kentät