Tuotetiedot – näin lukija löytää kirjasi

Omakustanteet myydään useimmiten verkkokirjakaupan kautta. Jotta tavoitat lukijasi, täytyy hänen löytää kirjasi. Tuotetiedoilla on tässä oleellisen tärkeä merkitys.

Kirjan tuotetiedolla tarkoitetaan tietoa kirjasta. Tuotetieto pitää sisällään kirjan nimen, mahdollisen alanimen, ISBN-tunnuksen, tietoa toteutustavasta ja sisällöstä, kannen sekä oikein valitun luokituksen eli kirjallisuuden lajin. Toisin sanoen tuotetieto on kaikki se tieto, mikä parantaa kirjasi löydettävyyttä verkkokaupassa ja auttaa näin myymään sitä paremmin.

Tuotetiedot täydennät toteuttaessasi kirjaprojektiasi myBoD-käyttäjätilillä ja ne välitetään eteenpäin kirjakaupoille, verkkokirjakaupoille sekä kirjastoille. Mitä tarkemmat ja osuvammat tuotetiedot ovat, sitä todennäköisemmin lukija löytää kirjasi verkkokirjakaupasta, toisaalta myös kivijalkakirjakaupoissa neuvotaan ja etsitään asiakkaille kirjoja tuotetietokannoista, joihin kirjasi tuotetiedot lähetetään.

Jotta kirjakauppiaat ja lukijat löytävät kirjasi on oleellisen tärkeää, että tuotetiedot on laadittu huolellisesti ja kattavasti. Valitessasi kirjasi nimeä, laatiessasi esittelytekstejä ja täydentäessäsi tietoja myBoD-käyttäjätilillä asetu lukijasi asemaan. Mieti, millä kriteereillä hän etsii kirjaasi ja mikä hänelle on tärkeää. Jotta tuotetietojen laatiminen onnistuu mahdollisimman hyvin, olemme koonneet tähän muutamia sääntöjä ja ohjeita.

Valmistautuminen – kohderyhmä ja hakusanat

Aivan aluksi on tärkeää, että määrittelet kohderyhmäsi. Kuka on mahdollinen lukijasi? Ketä kirjasi voisi kiinnostaa? Mieti, mistä muusta lukijasi voisi olla kiinnostunut, mitä hän etsii hakukoneista tai verkkokaupoista. Mitkä aiheet ja teemat ovat tärkeitä ja oleellisia?

Kun olet määritellyt kohderyhmäsi, mieti kirjaasi liittyviä tärkeimpiä hakusanoja eli avainsanoja. Kuvittele, että etsisit hakukoneesta omaa kirjaasi. Mitä hakusanoja käyttäisit? Kokeile eri sanoja ja katso, millaisia hakutuloksia saat. Mitä muita, samantyylisiä hakusanoja esimerkiksi Google ehdottaa sinulle? Nämä ovat käsitteitä, joita usein etsitään. Tee itsellesi lista tärkeimmistä hakusanoista ja ota ne huomioon kirjasi tuotetiedoissa.

Kokeile hakua myös verkkokirjakaupoista. Mitä muita samantyylisiä teoksia on tarjolla? Miten kirjasi voi erottautua niistä?

Tuotetiedoilla myyntimenestykseen

1. Kirjalla on YKSI nimi

Valitse kirjallesi osuva nimi. Mieti nimeä huolella ja yritä keksiä kirjallesi yksilöllinen ja puhutteleva nimi. Kun annat tieto- tai opaskirjallesi nimen, mieti, millä käsitteellä aiheesta kiinnostunut mahdollinen lukija voisi etsiä tietoa hakukoneesta. Ihanteellista on, jos olennaisin hakusana tai hakusanat esiintyvät kirjasi nimessä ja/tai alanimessä. Suurin osa ihmisistä keskittyy hakutuloksiin ensimmäisellä sivulla, tehtiin haku sitten hakukoneella tai verkkokirjakaupan sivulla. Ennen kuin päätät kirjasi nimen, kannattaa katsoa verkkokaupasta, löytyykö jo samannimistä kirjaa. Ole tarkka siitä, että kirjoitat kirjasi nimen myBoD:n tuotetietoihin ja painotiedostoihin (kanteen ja sisukseen) oikein ja kaikkialle samalla tavalla.

2. Kirjalla on mahdollisesti yksi alanimi

Osuvalla alanimellä voi olla suuri merkitys. Alanimi voi joissain tapauksissa selventää kirjan sisältöä, täydentää otsikkoa tai selittää kirjallisuuden lajia. Etenkin tietokirjoilla hyvin usein käytetään alanimeä tarkentamaan kirjan sisältöä, mutta myös kaunokirjallisella teoksella voi olla alanimi. Jos kirjan nimi esimerkiksi on ”Hyllyjen välissä” ja alanimi ”Rakkaustarina”, kertoo alanimi lukijalle olennaisesti kirjan sisällöstä ja tyylistä, eikä niinkään nimi.

3. Kirjalla on vähintään yksi tekijä

Jokaisella kirjalla on oltava vähintään yksi tekijä, joko teoksen kirjoittanut kirjailija tai jos julkaistaan jonkun toisen tekstejä tai tekstikokoelmia, julkaisija eli henkilö, joka on toimittanut teoksen. Huomaa, että julkaisija ei tarkoita tässä kustantajaa. Näitä tietoja ei koskaan pidä jättää täyttämättä ja on myös hyvä käyttää etunimeä ja sukunimeä. Jos tekijää ei ilmoiteta, kirjaasi ei ehkä löydy mistään, koska sillä voi olla vaikutusta verkkokaupan algoritmeihin. Monet lukijat myös etsivät kirjaa tekijän nimellä.

Voit halutessasi totta kai käyttää julkaistessasi pseudonyymiä eli salanimeä oman nimesi sijaan. BoD:n kanssa tekemäsi sopimukset on kuitenkin tehtävä oikealla nimelläsi, eli asiakastietoihin sinun tulee antaa oma nimesi. Se on kuitenkin vain BoD:n sisäisessä käytössä, kirjakaupassa ja verkossa näkyvillä on vain salanimesi.

4. Kuuluuko kirjasi sarjaan?

Jos kirjasi on osa sarjaa, anna sarjalle nimi. Sarjan yksittäiset osat numeroidaan. Sarjan nimi voi olla osa kirjan nimeä, mutta jokaisen osan nimen tulisi olla erilainen, niin että lukija erottaa ne toisistaan. Sarjaan kuuluvien yksittäisten kirjojen kansikuvien kannattaa olla tyyliltään yhteneväisiä, se helpottaa sarjan tunnistettavuutta.

Muista myös valita aina sama tuoteluokka kaikille sarjan kirjoille.

5. Esittelyteksti

Ostaisitko sinä kirjan, jonka sisällöstä sinulle ei ole mitään käsitystä? Aivan. Siinä missä kirjan kansi herättää lukijan mielenkiinnon, esittelytekstin tarkoitus on kertoa, mistä kirjassa on kysymys, paljastamatta kuitenkaan liikaa ja houkutella lukija lukemaan koko kirja. Esittelytekstin tulee tyyliltään sopia kirjan sisältöön ja siinä ei missään nimessä saa olla kirjoitusvirheitä, kannattaa siis antaa esittelyteksti ulkopuolisen ammattilaisen tarkistettavaksi. Ihannetapauksessa esittelyteksti myös sisältää muutamia tärkeimpiä hakusanoja.

Tuotetietoihin lisättävän esittelytekstin ei tarvitse olla identtinen sen tekstin kanssa, mikä kirjan takakannessa on. Kannessa ei tekstille välttämättä ole kovin paljon tilaa, eikä liian pitkä teksti näytä kannessa hyvältä. Tuotetietoihin, jotka siis lähetetään jälleenmyyjille, ja jotka tulevat näkyviin verkkokauppaan, voit silti antaa pidemmän kuvauksen kirjastasi. Tässäkään ei kuitenkaan kannata liioitella, liian pitkä teksti vaikuttaa helposti uuvuttavalta.

6. Kirjalijaesittely

Mielenkiintoiset tiedot kirjailijasta voivat herättää lukijan mielenkiinnon kirjaa kohtaan. Esimerkiksi jos julkaiset tietokirjallisuutta, lukijaa varmasti kiinnostaa, miksi juuri sinä olet alan asiantuntija ja sinun kirjoittamasi kirja aiheesta kannattaa lukea.

Muista kirjailijaesittelyä laatiessasi, että vaikka kirjoitat itsestäsi, kirjailijaesittely kirjoitetaan kolmannessa persoonassa. Lisää vinkkejä kirjailijaesittelyn laatimiseen löydät täältä.

7. Tuoteluokka

BoD on siirtynyt käyttämään kansainvälistä, monissa maissa käytössä olevaa Thema-luokitusta kirjan tuoteluokassa. Tämä helpottaa kirjan luokittelua myös kansainvälisesti. Valitse ensin kirjan sisältöön sopiva päätuoteluokka kirjallesi. Jos kirjasi on esimerkiksi kylmän sodan aikaan sijoittuva vakoilutrilleri, valitse pääluokaksi ”Vakoilukirjallisuus”. Halutessasi voit valita myös toisen tuoteluokan, jos haluat määritellä kirjasi sisältöä tarkemmin. Jos kirjassasi on myös kahden vakoilijan rakkaustarina, voit valita toiseksi tuoteluokaksi ”Romanttinen jännityskirjallisuus”.

Lisäksi voit määritelmien avulla rajata kirjasi sisältöä vielä tarkemmin. Lisämäärite voi määrittää paikkaa, aikaa tai kohderyhmää. Lisää Thema-tuoteluokista voit lukea täältä.

8. Hakusanat

Lisäksi voit antaa teoksellesi hakusanoja, joilla mahdollinen lukija voisi etsiä kirjasi tyylistä teosta. Hakusanoissa kannattaa käyttää paitsi sanoja, jotka ovat tärkeitä sen löydettävyyden kannalta, myös sanoja, jotka eivät esiinny kirjasi nimessä tai  esittelytekstissä.

9. ISBN-tunnus ja viivakoodi

Jokaiselle julkaistavalle kirjalle, oli se sitten painettu tai e-kirja, annetaan yksilöllinen ISBN-tunnus. ISBN-tunnukset ovat kansainvälisesti voimassa olevia tunnisteita, joiden avulla jokainen kirja on tunnistettavissa. ISBN-tunnus on lisättävä kirjan sisukseen painettaviin julkaisutietoihin ja kirjan takakanteen. Lisäksi kirjan kanteen painetaan viivakoodi. Ilman ISBN-tunnusta ja viivakoodia kirjaa ei voida julkaista. Lisätietoja ISBN-tunnuksesta löydät täältä.

10. Kansi

Kansi on kirjasi käyntikortti ja sen vaikutusta lukijaan ei kannata vähätellä. Kirjan kansi antaa tärkeän ensivaikutelman kirjastasi ja sen sisällöstä, sen tulee sopia kirjan sisältöön ja kirjallisuuden lajiin.

Varmin tapa saada ammattimainen ja lukijan vakuuttava kansi on antaa se ammattigraafikon suunniteltavaksi. myBoD-käyttäjätililtä löydät myös  maksuttomia easyCover-kansipohjia kannen toteutukseen tai voit totta kai suunnitella kannen kokonaan itse. Täältä voit lukea, millä eri tavoilla voit toteuttaa kirjasi kannen.

Kansi koostuu etukannen lisäksi selästä ja takakannesta, mikä täytyy ottaa suunnittelussa huomioon. Verkkokirjakaupassa kirjasta kuitenkin yleensä näkyy vain etukansi suhteellisen pienessä koossa – kirjan nimen täytyy olla tarpeeksi suurella ja helposti luettavalla fontilla. Erittäin tärkeää on, ettei teksteissä (kirjan ja kirjailijan nimi ja takakannen teksti) ole kirjoitusvirheitä. Täältä löydät lisätietoja kannen merkityksestä ja suunnittelusta.

11. Hinta

Tietysti myös hinnalla on merkitystä. Mieti, mitä kohderyhmäsi on valmis maksamaan kirjastasi. Pehmeäkantiselle kaunokirjalliselle teokselle, jossa on 200 sivua, tyypillinen hinta on noin 11 – 12 €, kun taas kovakantisen romaanin hinta on usein yli 20 €. Tietokirjat ovat yleensä kaunokirjallisuutta hintavampia ja e-kirjat painettuja kirjoja edullisempia.

Voit katsoa verkkokirjakaupoista, mitä oman kirjasi tyyliset teokset maksavat ja orientoitua omassa hinnoittelussasi samantyylisten teosten hintoihin. Tietysti kirjan toteutustavalla on vaikutusta kirjan hinnoitteluun, sillä se vaikuttaa painokuluihin. BoD:n hintalaskurin avulla voit laskea, mihin hintaan voit myydä teostasi ja miten paljon palkkiota sinulle jää.

 

Lopuksi

Kun olet käynyt läpi ja työstänyt huolella kaikki yllä mainitut kohdat, olet todellakin tehnyt parhaasi saavuttaaksesi mahdollisimman monta lukijaa. Kirjan menestys koostuu toki monista tekijöistä, onnistuneeseen markkinointiin kuuluu myös monta muuta seikkaa, kuten lehdistötyö, oma kotosivu ja lukutilaisuudet, mutta huolella laaditut, kattavat tuotetiedot, puhutteleva kansi, mielenkiintoinen esittelyteksti ja osuva kirjan nimi ovat tärkeitä tekijöitä matkalla menestykseen. Toivomme kirjallesi paljon menestystä!

Kommenttia

 • Hei BoD,

  Linkki näyttäisi puuttuvan tästä kohdasta:

  Thema-tuoteluokista voit lukea täältä

  • Hei Antero,
   kiitos kommentistasi, olet ihan oikeassa, linkki on jäänyt puuttumaan. Nyt se on täydnnetty.
   T. Saara/BoD

 • Hyviä ohjeistuuksia, kun ajattelee kirjailijaa. Ei ole aina kovin helppoa luokitella omaa kirjaansa. Thema on hyvä siinä, että voi käyttää useampaa lajia, jos on tarvetta.

Vastaa

*Pakolliset kentät